تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - كاپیتو لا سیون علمی بر آموزش عالی كشور سایه افكنده است

 http://bashgah.net/modules.php?name=Articles&op=show&aid=1159&query=2KLZhdmI2LLYtCDZiNm+2LHZiNix2LQ=

● نام گفت و گو شونده: عماد - افروغ 

● منبع: خبرگزاری - ایسنا
سیاستهای حاكم برآموزش عالی كشور مبتنی بر درك پوزیتیوسیتی از علم و شدیداً تقلیدی و غرب گرایانه است.

دكتر عماد افروغ جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار شبكه خبر دانشجو ضمن بیان این مطلب گفت: به لحاظ معرفت شناسی فلسفی یك قرائت خاص پوزیتیوسیتی و برون‌گرایانه بر آموزش عالی حاكم است كه این برونگرایی نیز به شدت سطحی است.


وی افزود: رویكرد برون گرا معتقد است كه شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، تنها روی شكل، حجم ، شدت و نحوه استفاده از علم اثر می‌گذارد و بر محتوی علم تاثیری ندارد اما رویكرد درون‌گرا این شرایط را علاوه بر شكل، حجم و نحوه استفاده از علم ، بر روی محتوای علم نیز تاثیرگذار می‌داند.

دكتر افروغ تاكید كرد: حتی طرفداران رویكرد برون‌گرا نیز معتقدند كه علاوه بر توجه به زمینه های سخت افزاری تولید علم باید به زمینه های نرم افزاری توجه داشت اما متاسفانه در كشور ما، اصلاً بر وجود نرم افزاری تولیدی علم توجه نمی شود.

وی با اشاره به وجوه نرم افزاری تولید علم یادآور شد: تولید علم به تعبیر رویكرد برونگرا نیازمند زمینه های مختلفی است یعنی باید نظام ارزشی خاصی بوجود آید تحولی در جهان بینی ایجاد شودو به تعبیر رویكرد درونگرا باید تناسبی میان علم و دانش نظری با زیست جهان و دانش علمی وجود داشته باشد و در مجموع نقش و شأن استادان در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای لحاظ شود و دانشگاهها استقلال و آزادی عمل داشته باشند.

وی افزود: سیستم تمركزگرای آموزش عالی كشور، عملاً زمینه های تولید علم را تضعیف می كند، یعنی وزیر، روسای دانشگاهها را تعیین می كند آنها هم معاونینش را تعیین می كنند و در این میان نقش استادان در تصمیم گیریها مشخص نیست وهمین امر قدرت مانور دانشگاهها و استادان و استقلال و آزادی عمل آنها را می گیرد؛ وقتی هم آزادی عمل نباشد، رقابت وجود ندارد و بدون رقابت علم تولید نمی شود.

دكتر افروغ سیاست زدگی دانشگاهها را یكی دیگر از عوامل عدم تولید علم در كشور دانست و گفت: به جای آنكه دانشگاهها به سیاست و گروههای سیاسی خط بدهند، این سیاست و گروههای سیاسی است كه به فرهنگ و مظاهر آن از جمله دانشگاه خط می‌دهند و همین امر موجب تضعیف جایگاه دانشگاهها شده است.

وی ر ویكرد برون گرایانه و پوزیتیویستی به علم را زمینه ساز تعیین مرجعیت علمی در خارج از كشور و شكل‌گیری یك «كاپیتولاسیون علمی» عنوان كرد و افزود: كاپیتولاسیون علمی به مراتب خانمان سوزتر از كاپیتولاسیون قضایی است كه بر اساس آن هر استادی كه در داخل بخواهد ارتقاء پیدا كند باید یك مجله خارجی بعنوان داور نهایی صلاحیت او را مورد تایید قرار دهد و این انتقال مرجعیت علمی از داخل به خارج حركتی علم سوز است كه متاسفانه به نام علم در حال اتفاق است.

این استاد دانشگاه تائید كرد: در همین راستا بحث تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به علوم، تحقیقات و فناوری تصادفی نیست بلكه این تغییر در حقیقت به معنای گرفتن مولفه فرهنگ از علم و نگاه ابزاری به آن است.

دكتر افروغ ضمن تاكید بر ضرورت توجه دانشگاهیان به مسائل سیاسی جامعه، یادآور شد: اگر دانشگاه، پویا باشد، باید نسبت به مسائل سیاسی جامعه خود حساس باشد ؛همچنین یك عنصر دانشگاهی در قبال مسائل سیاسی باید «روشنگری» كند و از موضعی فراتر، گروههای سیاسی را نقد كند نه اینكه پیرو و تابع گروههای خارج از دانشگاه باشد.

وی با طبیعی و ضروری خواندن اعتراضات صنفی دانشجویان ، تاكید كرد: وقتی دانشجو نسبت به خصوصی سازی دانشگاهها و قرار دادن آموزش عالی در خدمت اقشار مرفه اعتراض می كند، باید به او حق داد چرا كه این اعتراض ناشی از عدالتخواهی آنان است.

وی در پایان در خصوص تاثیر سوء استفاده های سیاسی از مطالبات دانشجویی در دانشگاهها گفت: سوء استفاده از این مطالبات سبب آشفتگی و اختلال در نظم عمومی دانشگاهها شده و به فضای بی قانونی دانشگاه دامن می زند كه در نهایت آرامش را از دانشجویان و استادان گرفته و سبب بی انگیزگی آنها می شود.

 
 

  • paper | پارس خودرو | مای بی اف