تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - آموزش معلمان در جمهوری خلق چین
تاریخ : شنبه 23 آبان 1388 | 06:32 ب.ظ | نویسنده : محمد مهرافروز

آموزش معلمان در جمهوری خلق چین 
   
 
● مترجم: کامبیز - پارتازیان
 ● ارسال كننده: مدیر سایت 
 ● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
 
 ساختار آموزشی

آموزش معلمان همواره به عنوان ، یك بخش مهمی از سیستم آموزش سوسیالیستی کشور چین مطرح بوده است. طی50 سال اخیر ، از زمان پایه گذاری جمهوری خلق چین ، دولت بر اجرای برنامه های آموزشی معلمان تاکید نموده و حمایت های گسترده ای از آن به عمل آورده است . اصول كلی سیستم آموزش معلمان کشور چین بر آورده سازی نیازهای آموزشی پیش دانشگاهی در انواع و سطوح مختلف استوار گردیده است. سیستم مذکور بر اساس شرایط خاص کشور چین طراحی شده و بر موسسات آموزش معلمان غیر وابسته مانند بخشهای مدیریتی تحت نظارت مؤسسات آموزشی مشتمل می گردد. آموزش معلمان در کشور چین از دو بخش آموزش قبل از خدمت و آموزش ضمن خدمت متشکل می گردد.

از جمله دوره های آموزش معلمان می توان به مؤسسات آموزش 4 ساله معلمان شامل كالج ها و دانشگاههای عمومی، كالج های تربیت معلم سه ساله و مدارس متوسطه آموزش پیش از خدمت معلمان مقطع ابتدایی اشاره نمود. مؤسسات مذکور به آموزش معلمان در جهت تدریس در مدارس مقدماتی Junior و تکمیلی متوسطه (Senior) و مدارس ابتدایی، مراکز پیش دبستانی و مؤسسات آموزش استثنایی مبادرت می نمایند. دوره های آموزش ضمن خدمت توسط موسسات آموزشی و مراکز تربیت معلم به معلمان مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مدارس متوسطه ارائه می گردد . علاوه بر این، دپارتمانهای آموزش عالی و برنامه های آموزشی تلویزیونی در جهت آموزش معلمان مدارس متوسطه طراحی گردیده اند. علاوه بر این برنامه های آموزشی ضمن خدمت ویژه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه از طریق برنامه های آموزشی مدارس شبانه، آموزش ماهواره ای و برگزاری آزمونهای ویژه سیستم خودآموزی به مورد اجرا درآمده است .

 سیاستهای آموزشی

وزارت آموزش و پرورش چین به تدوین برنامه ای جهت تربیت10هزار معلم مدارس ابتدایی و متوسطه مبادرت نمود كه در اواخر سال 2001 به پایان رسید. 38 دانشگاه آموزش معلمان، مسئولیت آموزش این 10 هزار معلم را بر عهده داشته و دولت مركزی مبلغی بالغ بر 26/76 میلیون یوان به اجرای برنامه فوق اختصاص داده بود .علاوه بر این، نخستین دوره آموزش معلمان جهت بررسی كتب درسی جدید آموزش و پرورش پایه ای چین در تاریخ 24 مارس تا 28 آوریل سال2001 در تعداد9 دانشگاه تربیت معلم برگزار شده و تعداد 3038 معلم نیزدر این دوره ها شركت كردند.گفتنی است كه پروژه مذكور، نقش مهمی در انجام اصلاحات در آموزش و پرورش پایه ای چین ایفا نموده است . وزارت آموزش و پرورش چین همچنین به آموزش اخلاقی معلمان نیز توجه ویژه ای مبذول داشته است.از سوی دیگر، به دنبال ارتقاء موقعیت اجتماعی معلمین در جامعه چین ، درآمد آنها نیز افزایش یافته است . در سال 2001 حقوق متوسط سالیانه معلمین در دانشگاه ها بر 18054 یوان بالغ گردید كه نسبت به سال قبل معادل 3856 یوان (16/27 درصد ) افزایش داشته است . در همین اثنا، حقوق متوسط سالیانه معلمین مدارس ابتدایی و متوسطه بر 10194 یوان بالغ گردید كه نسبت به سال قبل معادل 1610 یوان (76/18 درصد ) افزایش داشته است .

 لزوم حضور معلمین در دوره های آموزشی

درحال حاضر، كشور چین، از 10 میلیون معلم مدرسه ابتدایی و متوسطه برخوردار می باشد. در این اثنا، آموزش ضمن خدمت و تربیت شغلی معلمین، وظیفه مهمی در جهت پیشرفت آموزش و پرورش كشور چین می باشد. طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش چین، تا انتهای سال 2001، كلیه معلمین ابتدایی و متوسطه، ملزم به شركت در آموزش دوره ای ( هر 5 سال یك بار) می باشند.در این راستا، جهت اجرای طرح فوق، شبكه بزرگ كامپیوتری آموزش و پرورش مداوم معلمین ابتدایی و متوسطه تحت عنوان (شبكه كامپیوتری معلمین ابتدایی و متوسطه چین ) (www.ChinaTDE.net) راه اندازی گردیده است. گفتنی است كه شبكه كامپیوتری معلمین چین، از مركز مطبوعاتی، مركز تربیتی، مركز پژوهشی، مركز درسی، مركز خدماتی و مركز مبادلاتی برخوردار می باشد. در حال حاضر، تعداد 28 پایگاه آزمایشی در 18 استان و ناحیه خود مختار كشور در حال تاسیس می باشند. طی سپتامبر سال 2001 ، دروس مرحله اول شبكه كامپیوتری ارائه گردیده و دروس مراحل دوم و سوم در پی راه اندازی شبكه های جدید، ایجاد گردیده است. طی سال2003 (شبكه كامپیوتری معلمین ابتدایی و متوسطه چین) به ارائه 200 واحد درسی مبادرت خواهد نمود.گفتنی است كه دروس فوق، درجهت برآورده سازی نیازهای آموزش و پرورش ضمن خدمت معلمین چینی ارائه می گردد .

 اصلاحات و توسعه

جوان سازی یك ملت به آموزش و توسعة آموزش به معلمان بستگی دارد . از این روی حزب كمونیست و دولت چین توجه عمده ای بر آموزش معلمان معطوف داشته و آنرا در رأس دستور كار خود قرار داده است. چهارمین كنفرانس ملی آموزش معلمان چنین طی سال 1980 برگزار گردید. طی این کنفرانس اهداف و وظایف آموزش معلمان در عصر جدید پس از جمع بندی سی سال تجربه مشخص گردید. در سال 1985، كمیتة مركزی حزب كمونیست چین در خصوص اصلاح سیستم آموزشی بر توسعة آموزش ضمن خدمت معلمان مانند سایر اقدامات استراتژیك در توسعة آموزش تاکید نمود. در حال حاضر آموزش معلمان به وضعیتی بالاتر از همیشه ارتقاء یافته است. در همان اثنا نشست ملی معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه بر پا گردید. طی این نشست اهداف، سیاستها و روش های پایه ریزی شرایط معلمان مقطع پیش دانشگاهی و سیاستهای توسعة هر چه بیشتر آموزش معلمان اتخاذ گردید. طی سال1993 با صدورخط مشی اصلاح و توسعة آموزش چین کلیه دولتها اعم از ملی و منطقه ای ملزم به افزایش اعتبارات مالی در جهت ارتقا سطح کیفی و کمی آموزش معلمان گردیدند. با برگزاری «پنجمین نشست ملی آموزش معلم» طی سال 1996 از «تربیت معلم به عنوان اولویت استراتژیك در روند توسعة آموزشی کشور یاد شده و دولتها ملزم به ایجاد سیستم منسجم آموزش معلمان گردیدند. مطابق نتایج بدست آمده در این نشست دولتها ملزم به معرفی آموزش معلمان به عنوان یك مسألة قابل توجه برای قرن های آتی گردیدند. بعدها وضعیت استراتژیك آموزش معلمان و روند توسعة آن هر چه بیشتر تقویت شد. با اعمال اصلاحات و اتخاذ سیاست باز شدن درها به دنیای بیرون، آموزش معلمان در چین به مرحلة جدیدی از توسعه وارد شد. در حال حاضر آموزش معلمان پیروی از جهت گیری های سوسیالیستی را ادامه داده و به فراهم سازی برنامه های آموزش پیش دانشگاهی برای كشور مبادرت می نماید. علاوه بر این در جهت ارتقا كیفیت مدارس و بهبود تدریجی روند اصلاحات، اقدامات و پیشرفتهای قابل توجهی در سیاست های آموزش معلمان کشور صورت گرفته است . این امر در لیست اولویت دولتها در ردیف اول قرار گرفته است تا اعتبارات آن افزایش یافته و استاندارد سازی شرایط آموزشی سرعت گیرد. مدیریت مدارس پیش از پیش استاندارد و علمی شده است. علاوه بر این كیفیت آموزشی و كیفیت آكادمیك اعضای مؤسسات آموزش معلمان به صورت جامع در روند تعمیق اصلاحات بهبود یافته است. موفقیت های عمده ای نیز در تحقیقات علمی به ویژه در تحقیقات آموزشی بدست آمده است. كالج ها و مؤسسات آموزش معلمان به آموزش هزاران معلم مدارس ابتدایی و متوسطه در جهت تقویت ساختار آموزش پیش دانشگاهی و به ویژه توسعة آموزش پایه نه ساله و ارتقاء كیفیت آموزشی در كشور مبادرت نموده اند. در سال 1998، تعداد كل معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه عادی بر 9516500 نفر بالغ گردید كه 5819400 نفر به معلمان مدارس ابتدایی، 3054700 نفر به معلمین مدارس مقدماتی متوسطه Junior و 642400 نفر به معلمین مدارس تکمیلی متوسطه (Senior) تعلق دارد. از آنجاییکه از آموزش معلمان در کشور چین تحت عنوان بزرگترین سیستم حامی آموزشی پیش دانشگاهی در جهان یاد می گردد از این روی اصلاحات و توسعة آن قویاً به پیشرفت آموزش پیش دانشگاهی کشور منجر گردیده است .

 تبادلات بین المللی آموزشی

از سال 1982 تا 2000، کشور چین طی پنج مرحله با سازمان یونیسف UNICEF در حوزة آموزش معلمان همكاری داشته است كه از آن جمله می توان به پروژة آموزش معلمان مدارس ابتدایی، آموزش پیش دبستانی و آموزش استثنایی از سال 1985 تا 1989 ، پروژة آموزش ضمن خدمت معلمین مدارس ابتدایی از سال 1990 تا 1993، پروژة آموزش معلمین مدارس ابتدایی طی سالهای 1994 تا 1995 و پروژة آموزش ابتدایی در نواحی فقیرنشین طی سال 1996 تا 2000 اشاره نمود. در سال 1993، کشور چین به انجام پروژه های مشترك با UNDP در زمینه آموزش معلمان پیش دانشگاهی مبادرت نمود. از سال 1990 تا 1994 ، کشور چین به انجام پروژه مشترك آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس متوسطه با بانك جهانی مبادرت نمود. پروژة دیگر توسعة برنامه های آموزش معلمان طی سالهای 1993 تا 1998 بود. علاوه بر این گسترش تبادلات آموزش معلمان در میان کشور چین و سایر كشورها و نواحی جهان وجود داشته که تبادل نمایندگان، تورهای مطالعاتی، تبادل دانش پژوهان، تأسیس مدارس مشترك و اجرای فعالیتهای تحقیقاتی بر روی آموزش از آن جمله می باشد . علاوه بر این، از معلمان و کادر آموزشی چینی جهت شركت در سمینارها و سمپوزیوم های بین المللی دعوت به عمل آمده است که این خود رد جهت تقویت فهم دو جانبه و روابط دوستانه و توسعة آموزش معلمان در کشور چین كاملاً موثر بوده است .

 آموزش پیش از خدمت معلمین مدارس ابتدایی و متوسطه

آموزش عالی عمومی معلمان در کشور چین به صورت عمده بر آموزش معلمان مدارس متوسطه متمركز شده است. طبق آمار بدست آمده طی سال 1998، تعداد 229 مؤسسة آموزش عالی با تعداد 690 هزار دانشجوی ثبت نامی در کشور چین فعالیت دارد . دانشگاهها، مؤسسات آموزش معلمان و كالج های آموزش معلمان همگی از فارغ التحصیلان مدارس تکمیلی متوسطه (Senior) ثبت نام به عمل می آورند. لازم به ذکر است که برنامه های آموزشی 4 ساله عمدتا جهت آموزش معلمان مدارس تکمیلی متوسطه Senior و برنامه های 2 تا 3 ساله آموزشی عمدتاً جهت آموزش معلمین مدارس مقدماتی متوسطه Junior می باشد . از جمله تخصص های آموزشی که در دورههای آموزش معلمان ارائه می گردد می توان به فنون تعلیم و تربیت كودكان، آموزش پیش دبستانی، آموزش های تخصصی، روانشناسی، تكنولوژی آموزشی، ادبیات و زبان چینی، زبان و ادبیات اقلیت های قومی، آموزش سیاست و ایدئولوژی، تاریخ، زبان انگلیسی، زبان روسی، زبان ژاپنی، علوم ریاضی و ریاضیات كاربردی، علوم كامپیوتر، فیزیك، شیمی، زیست شناسی، جغرافیا، موسیقی، هنرهای زیبا و تربیت بدنی اشاره نمود .


 

تبادلات بین المللی آموزشی

از سال 1982 تا 2000، کشور چین طی پنج مرحله با سازمان یونیسف UNICEF در حوزة آموزش معلمان همكاری داشته است كه از آن جمله می توان به پروژة آموزش معلمان مدارس ابتدایی، آموزش پیش دبستانی و آموزش استثنایی از سال 1985 تا 1989 ، پروژة آموزش ضمن خدمت معلمین مدارس ابتدایی از سال 1990 تا 1993، پروژة آموزش معلمین مدارس ابتدایی طی سالهای 1994 تا 1995 و پروژة آموزش ابتدایی در نواحی فقیرنشین طی سال 1996 تا 2000 اشاره نمود. در سال 1993، کشور چین به انجام پروژه های مشترك با UNDP در زمینه آموزش معلمان پیش دانشگاهی مبادرت نمود. از سال 1990 تا 1994 ، کشور چین به انجام پروژه مشترك آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس متوسطه با بانك جهانی مبادرت نمود. پروژة دیگر توسعة برنامه های آموزش معلمان طی سالهای 1993 تا 1998 بود. علاوه بر این گسترش تبادلات آموزش معلمان در میان کشور چین و سایر كشورها و نواحی جهان وجود داشته که تبادل نمایندگان، تورهای مطالعاتی، تبادل دانش پژوهان، تأسیس مدارس مشترك و اجرای فعالیتهای تحقیقاتی بر روی آموزش از آن جمله می باشد . علاوه بر این، از معلمان و کادر آموزشی چینی جهت شركت در سمینارها و سمپوزیوم های بین المللی دعوت به عمل آمده است که این خود رد جهت تقویت فهم دو جانبه و روابط دوستانه و توسعة آموزش معلمان در کشور چین كاملاً موثر بوده است .

 آموزش پیش از خدمت معلمین مدارس ابتدایی و متوسطه

آموزش عالی عمومی معلمان در کشور چین به صورت عمده بر آموزش معلمان مدارس متوسطه متمركز شده است. طبق آمار بدست آمده طی سال 1998، تعداد 229 مؤسسة آموزش عالی با تعداد 690 هزار دانشجوی ثبت نامی در کشور چین فعالیت دارد . دانشگاهها، مؤسسات آموزش معلمان و كالج های آموزش معلمان همگی از فارغ التحصیلان مدارس تکمیلی متوسطه (Senior) ثبت نام به عمل می آورند. لازم به ذکر است که برنامه های آموزشی 4 ساله عمدتا جهت آموزش معلمان مدارس تکمیلی متوسطه Senior و برنامه های 2 تا 3 ساله آموزشی عمدتاً جهت آموزش معلمین مدارس مقدماتی متوسطه Junior می باشد . از جمله تخصص های آموزشی که در دورههای آموزش معلمان ارائه می گردد می توان به فنون تعلیم و تربیت كودكان، آموزش پیش دبستانی، آموزش های تخصصی، روانشناسی، تكنولوژی آموزشی، ادبیات و زبان چینی، زبان و ادبیات اقلیت های قومی، آموزش سیاست و ایدئولوژی، تاریخ، زبان انگلیسی، زبان روسی، زبان ژاپنی، علوم ریاضی و ریاضیات كاربردی، علوم كامپیوتر، فیزیك، شیمی، زیست شناسی، جغرافیا، موسیقی، هنرهای زیبا و تربیت بدنی اشاره نمود .

وضعیت آموزش معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه

آموزش ضمن خدمت معلمان در مدارس ابتدایی و متوسطه به دو نوع آموزش با درجه تحصیلی و بدون درجه تقسیم می گردد . طی سال 1991 تا 1995 ،کمیسیون آموزش ملی به ارائه پیشنهادی در خصوص آموزش مداوم بمعلمان مدارس ابتدایی ، آموزش معلمان تازه كار مدارس ابتدایی طی دورة كار آموزی و آموزش مهارتهای پایه به معلمان مدارس ابتدایی مبادرت نمود . آموزش مداوم ابتدائاً در میان معلمان مدارس ابتدایی توسعه یافت . این نوع آموزش عمدتاً تقویت روش تدریس، اخلاق ، تئوری های آموزشی و توانایی های آموزشی معلمان برخوردار از آموزش های ضمن خدمت تاکید دارد . دپارتمان ها و مؤسسات آموزش ضمن خدمت معلمان پایه های اصلی آموزش مداوم معلمان مدارس ابتدایی به شمار می آیند . آموزش مداوم معلمان مدارس ابتدایی خود به دو بخش دوره كار آموزی معلمان تازه كار و آموزش تكمیلی تقسیم می گردد . آموزش هایی نیز در خصوص همكاری های آموزشی ، دلسوزی برای دانش آموزان ، انس گرفتن با نظام ها و خط مشی های آموزشی ، بررسی قوانین متداول در خصوص کتب مرجع به معلمین ارائه می گردد. آموزش تكمیلی نیز به صورت معرفی مسؤولیتهای شغلی ، توانایی های آموزشی و بخشهایی از نیازهای تكمیلی در سطوح بالاتر ارائه می گردد . روند آموزش مداوم معلمان مدارس ابتدایی ، پس بعد از برگزاری پنجمین نشست ملی آموزش معلمان طی سال 1996 سرعت پیدا كرد . در حال حاضر 51 ناحیه در 123 استان ، برنامه های آموزش مداوم به صورت تجربی مبادرت نموده اند . طی سال 1997 پیشنهاداتی در خصوص تقویت تجربه منطقه ای آموزش مداوم معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه توسط كمیسییون آموزش ملی مطرح گردید. در این پیشنهادات، اهداف ، محتوا ، نحوة اداره ، سطح مسؤولیتهای دپارتمانهای اداری ونقشی مؤسسات آموزش معلمان و مؤسسات تحقیقاتی و سمعی بصری تصریح گردیده است. طی سال 1997 دپارتمان آموزش معلمان كمیسیون آموزش ملی به ارائه یك سری ملاك های راهنما در خصوص گسترش دوره های آموزش مداوم معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه مبادرت نمود. در تألیف كتب مرجع آموزش مداوم معلمین مدارس ابتدایی و متوسطه از تركیبی از انتشار کتب ملی و منطقه ای با ارجحیت کتب منطقه ای استفاده می گردد. وزارت آموزش به تألیف تعدادی كتب مرجع ملی ویژه دوره های اجباری عمومی آموزش معلمان از قبیل بررسی تئوری Deng Xiaoping ، اخلاق حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه، روش شناسی پایه و تكنولوژی آموزش مدرن مبادرت می نماید. بهبود اخلاق حرفه ای معلمان ابتدایی و متوسطه، بخش اصلی آموزش مداوم است. در سال 1997، دپارتمان آموزش معلمان كمیسیون آموزش ملی، پیشنهاداتی در خصوص تقویت آموزش اخلاق حرفه ای در آموزش مداوم معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه ارائه نمود كه به نظام بندی جهت گیری مدیران، اهداف، محتوا، اقدامات، آزمون ها و سیستم ارزیابی و تقویت اداره و مدیریت آموزشی منجر گردید. علاوه بر این، وزارت آموزش به تصویب قوانینی در خصوص آموزش مداوم معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه به منظور اجرای سیستم آموزش مداوم و شناسایی محتوا، روش ها، نحوة اداره سازمانی، استانداردهای زیر بنایی، آزمون ها و ارزیابی، جوایز و جریمه های آموزش مداوم معلمان مبادرت نموده است. در سال 1999، مجلس ملی، طرح جوان سازی آموزش طی قرن بیست و یكم را در دستور كار خود قرار داد. گفتنی است که پیش نویس طرح مذکور توسط وزارت آموزش ارائه گردیده بود. دو موضوع اصلی در طرح «پروژة تربیت معلم بین دو قرن» وجود داشت . یكی تكمیل آموزش مداوم، آموزش مدیران كنونی و معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه ظرف مدت زمان سه سال و دیگری گزینش و آموزش 100 هزار معلم ذخیره برای مدارس متوسطه فنی حرفه ای و مدارس ابتدایی ظرف مدت زمان دو سال بود. گفتنی است كه از میان این افراد تعداد 10000 نفر از طریق برنامه هایی كه مستقیماً توسط وزارت آموزش سازماندهی شده است آموزش می بینیند. لازم به ذکر است که وزارت آموزش اكنون در مسیر انجام این طرح است .

 آموزش معلمان مقطع ابتدایی

معلمان این مقطع در مراكز تربیت معلم به مدت سه تا چهار سال با استفاده از تكنولوژی ماهواره ای آموزش می بینند و از سال 1986 برنامه های آموزش معلمان این مقطع ازطریق تلویزیون ارائه می گردد. موضوعات ارائه شده برای معلمین این مقطع عمدتا در سه زمینه نظریه های مقدما تی، ادبیات و جبر می باشد. معلمین مدارس ابتدایی پس از فارغ التحصیلی از مراكز آموزش متوسطه وقبل از شروع تدریس ملزم به گذراندن دوره های آموزشی در زمینه سیاست، تحصیلات عمومی، اطلاعات علمی، نظریه های آموزشی، هنر، تربیت بدنی و … در مدارس عادی یا مراكز دیگر بوده و سپس برای تحصیلات عالی می باید رهسپار مراكز تربیت معلم گردند .

 آموزش معلمین مقطع متوسطه

آموزش معلمین در سطح متوسطه به طور عمده بر آموزش معلمان مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و آموزش استثنایی متمرکز شده است. طبق آمار بدست آمده در سال 1998 ، تعداد 875 كالج آموزش متوسطه معلمان با تعداد 920000 دانشجو فعالیت دارد علاوه بر این، تعداد 811 مدرسة متوسطه آموزش معلمان، 61 مركز آموزش مربیان پیش دبستانی و 3 مركز آموزش استثنایی فعالیت دارد. وظیفة اصلی آموزش معلمان در سطح متوسطه، تربیت معلمان مقطع آموزش ابتدایی است. مؤسسات فوق، از فارغ التحصیلان مدارس مقدماتی متوسطه Junior ثبت نامبه عمل آورده و طی دوره های 3 تا 4 ساله به آموزش آنان مبادرت می نمایند. از جمله رشته های درسی ویژه معلمین سطوح متوسطه می توان به دروس اجباری، دروس انتخابی، روش تدریس و فعالیتهای خارج از برنامه اشاره نمود. دوره های اجباری بر آموزش سیاست و ایدئولوژی، روش شناسی زبان چینی، آموزش ریاضیات در مدارس ابتدایی، فیزیك، شیمی، زیست شناسی، تاریخ، جغرافیا، روانشناسی، تعلیم و تربیت كودكان مدارس ابتدایی، آموزش سمعی و بصری پایه، تربیت بدنی، موسیقی، هنرهای زیبا، مهارتهای شغلی و اصول كاربردی كامپیوتر مشتمل می گردد. مطابق با نیازهای آموزش منطقه ای رشته های انتخابی نیز خود بر موضوعاتی مشتمل می گردد كه به تعمیق و گسترش معلومات دانش آموزان و پرورش علایق و استعداد آنان منتهی می گردد. علاوه بر عناوین فوق، دورس فنی حرفه ای در جهت برآورده سازی نیازهای توسعة اقتصادی محلی ارائه می گردد. روش تدریس نیز خود بر دیدار از مدارس ابتدایی، بازدید آموزشی، كارآموزی آموزشی و آموزش تجربی مشتمل می گردد. فعالیتهای خارج از برنامه نیز بر سخنرانی ها، ساماندهی گروههایی با علائق تخصصی و بررسی اجتماعی روند آموزش دانش آموزان، علوم و تكنولوژی، هنر و تربیت بدنی مشتمل می گردد. وظیفة اصلی مدارس آموزش معلمان پیش دبستانی در مقطع متوسطه، آموزش مربیان كودكستانی است. طبق آمار بدست آمده در سال 1998 ، تعداد 61 مدرسه تربیت معلم پیش دبستانی در مقطع متوسطه با 58000 کودک در کشور چین فعالیت دارند. مدارس آموزش معلمان پیش دبستانی در مقطع متوسطه از فارغ التحصیلان مدارس مقدماتی متوسطه Junior ثبت نام نموده و آموزش 3 تا 4 سال ارائه می نمایند. برنامه های درسی بر 4 بخش دروس اجباری شامل آموزش سیاست و ایدئولوژی، زبان چینی، ریاضیات، شیمی، فیزیك، زیست شناسی، جغرافیا، تاریخ، آموزش سمعی بصری پایه، مراقبتهای بهداشتی از کودکان كودكستانی، روانشناسی قبل از دبستان، بررسی آموزش پیش دبستانی، طراحی و جهت دهی فعالیتهای آموزشی پیش دبستانی، و دروس اختیاری موسیقی، هنرهای زیبا، رقص، تربیت بدنی و مهارتهای كاری مشتمل می گردد. علاوه بر این در جهت پوشش دادن به نیازهای مدارس پیش دبستانی محلی، دوره های انتخابی جهت هر چه وسیع تر نمودن معلومات دانش آموزان و پیشبرد علائق و مهارت های تخصصی آنان طراحی گردیده است. آموزش روش تدریس نیز خود بر دیدار از كودكستانهای محلی، مشاهده دقیق رشد جسمی و ذهنی كودكان كودكستانی، كارآموزی آموزشی و آموزش خدمات كودكستانی مشتمل می گردد . فعالیتهای خارج از برنامه نیز با هدف پیشرفت آموزش علوم و تكنولوژی، هنر و تربیت بدنی از طریق برگزاری سخنرانی و انجام همکاری ها و بررسی های اجتماعی صورت می گیرد . وظیفة اصلی مدارس تربیت معلم در سطح متوسطه، آموزش تخصصی معلمان مدارس ابتدایی است . در سال 1998، 33 مؤسسه تربیت معلم با آموزش تخصصی در سطح متوسطه در چین فعالیت داشت؛ سه مؤسسه از این مؤسسات به طور كامل به كار آموزش تخصصی اختصاص نیافته است . مؤسسات آموزش معلمان متوسطه استثنایی نیز به ارائه سه نوع آزمون آموزش ناشنوایان، نابینایان و عقب افتادگان ذهنی مبادرت می نمایند. به طور معمول مدارس مذکور از فارغ التحصیلان مدارس مقدماتی متوسطه Junior ثبت نام نموده و به آموزش آنان طی 3 تا 4 سال تحصیلی می پردازند. این دوره ها نیز خود از 4 قسمت دورس اجباری، دروس انتخابی، روش تدریس و فعالیت های خارج از برنامه متشکل می گردد. دروس اجباری نیز خود در دو بخش دروس اجباری تخصصی و عمومی دسته بندیمی گردد. دروس عمومی نیز خود بر آموزش سیاسی و ایدئولوژی، زبان چینی، ریاضیات، فیزیك شیمی، زیست شناسی، تاریخ، جغرافیا، موسیقی، تربیت بدنی، هنرهای زیبا، اصول تعلیم و تربیت كودكان، روانشناسی پایه، آموزش تخصصی و مهارت های كاری مشتمل می گردد. دروس اختصاصی نیز که به صورت جداگانه ارائه می گردد شامل روانشناسی و تعلیم و تربیت کودک می باشد. روش تدریس نیز بر بازدید از مراکز آموزش استثنایی، كارآموزی و دستیاری معلمان آموزش استثنایی جهت اجرای فعالیتها و تحقیقات آموزشی مشتمل می گردد. فعالیتهای خارج از برنامه نیز بر آموزش علوم و تكنولوژی، هنر، تربیت بدنی، سخنرانی و جمع آوری و انجام تحقیقات اجتماعی مشتمل می گردد که بر تشویق دانش آموزان جهت تدریس داوطلبانه در مدارس استثنایی سازمانهای آموزش محلی تاکید دارد. علاوه بر این، دروس انتخابی آموزش استثنایی در مدارس متوسطه عادی آموزش معلمان نیز ارائه می گردد تا از این طریق فارغ التحصیلان این گونه مدارس قادر به مواجهه با چالش های آتی آموزش کودکان معلول بوده و به هدایت صحیح تحصیلی آنان مبادرت نمایند .

 آموزش اساتید دانشگاه

تا سال 1955 هیچ گونه دوره آموزشی خاصی برای ادامه تحصیل در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری ارائه نمی گردید و اكثریت دانشجویان به منظور ادامه تحصیلات خود رهسپار اتحاد جماهیر شوروی سابق می شدند. تا اینكه طی سال 1955 دوره دانشیاری تشكیل شده و تعداد محدودی از دانشجویان بورس تحصیلی دریافت نمودند. طی سال 1978 امكان تحصیل در این دو مقطع فراهم آمد. نهایتا از سال 1982 دولت چین به منظور توسعه نظام آموزش عالی كشور به اقداماتی در جهت ارتقاء سطح كیفی دانشگاه ها مبادرت نمود .

 آموزش معلمان اقلیت های قومی

كشور چین ،کشور برخوردار از ملیت چند قومی متحد با 56 گروه اقلیت نژادی می باشد . جمعیت اقلیت های قومی کشور بر 108 میلیون نفر برابر با 98/8% جمعیت کل کشور بالغ می گردد. آموزش گروه های اقلیت نژادی ،بخش مهم تعهدات آموزش ملی را تشكیل می دهد . كشور چین به تشویق ، توسعة آموزش معلمین اقلیت های قومی در جهت پیشبرد توسعة آموزش در نواحی اقلیتی مبادرت می نماید . موسسات آموزش عالی ، كالج ها و مدارس متوسطه آموزش معلم آن عمده دار مسئولیت آموزش و پرورش معلمان اقلیت های قومی می باشند.درحال حاضر مركز آموزش معلمان در شمالغرب و مركز آموزش معلمان جنوب غربی کشور به فعالیت می پردازند . علاوه بر این بخش هایی از مؤسسات ملی و دانشگاههای جامع نیز به ارائه برنامه هایآموزش معلمان اقلیت های قومی مبادرت می نمایند .

 آمار آموزشی

طبق آمار بدست آمده طی سال 2001 ، تعداد مراكز تربیت معلم كشور چین بر 210 باب با تعداد 35/1میلیون دانشجو بالغ می گردد . با اصلاح كتب درسی و باز آموزی مجدد معلمین مدارس ابتدایی و متوسطه ، سطــح و سابقـه تحصیلـی معلمیـن مـدارس مذكور بصورت قابل ملاحظه ای ارتقا یافته است . طبق آمار بدست آمده تا اواخر سال 2001 ، تعداد معلمین مدارس بر 7977/5 میلیون نفر بالغ گردیده و تعداد معلمینی كه از نظر دانش و سابقه تحصیلی به سطح استاندارد مورد نظر رسیده اند از 1/47 درصد طی سال 1977 به 81/96 درصد ارتقا یافته است . علاوه بر این ، تعداد معلمین مقطع سیكل اول بر 3484/3 میلیون نفر بالغ گردیده و میزان معلمینی كه از نظر دانش و سابقه تحصیلی به سطح استاندارد مورد نظر رسیده اند از 8/9 درصد طی سال 1977 به 81/88 درصد ارتقا یافته است . تعداد معلمین مقطع سیكل دوم متوسطه نیز بر 840 هزار نفر بالغ گردیده و میزان معلمینی كه از نظر دانش و سابقه تحصیلی به سطح استاندارد مورد نظر رسیده اند از 9/45 درصد طی سال 1977 به 71/70 درصد ارتقا یافته است .گفتنی است كه ارتقا سطح دانش و سابقه تحصیلی معلمین مدارس ابتدایی و متوسطه نقش مهمی در پیشرفت آموزش و پرورش چین ایفا كرده است. طبق آمار بدست آمده طی سال2000، ازمیان425600مدرس دانشگاهی ، بالغ بر39300نفر از مدرك علمی دكتری برخوردار بوده و25900 نفر نیز در سمت دانشیاری فعالیت دارند. علاقه به شغل معلمی درمیان زنان چینی روز به روزافزایش می یابد.تعدادزنان معلم درمدارس مختلف بر000/0 27/ 5 نفر(معادل 5/48 درصدازتعدادكل معلمین) بالغ می گردد .نسبت معلمین زن كمتراز 30سال به 4/5درصد بالغ می گردد.درمدارس متوسطه ،نسبت زنان معلم كمتراز رده سنی30 سال دردوره مقدماتی متوسطه بر 8/47 درصد ودردوره تكمیلی متوسطه بر3/44 درصدبالغ می گردد.درمیان اساتید دوره آموزش عالی نیز ،نسبت اساتید زن بر 35/37 درصد بالغمی گردد.به طور كلی می توان گفت كه3/49 درصد كل اساتید كمتر از رده سنی30 سال را زنان تشكیل می دهندكه بر 50 درصد كل ا ساتید مشتمل می گردد .

در دوازدهم دسامبر سال 1995، مجلس ملی به تصویب قوانین شرایط کاری معلمان مبادرت نمود. در این قانون، استاندارد های استخدامی معلمان، مدارک لازم جهت انجام فعالیت آنان و شرایط دعوت از معلمین و فارغ التحصیلان شایسته جهت تدریس در مراکز آموزش لحاظ گردیده است .
   • paper | پارس خودرو | مای بی اف