تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - آموزش معلّمان در آلمان
تاریخ : شنبه 23 آبان 1388 | 05:46 ب.ظ | نویسنده : محمد مهرافروز

آموزش معلّمان در آلمان 
   
 ● مترجم: علی - فلک پور
 ● ارسال كننده: مدیر سایت
● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
برخورداری از بالاترین سطح آموزش عمومی تحت عنـوان ( آبیتـور ) برای دانش آموزان آلمـانی رده های سنی 19 سال و بالاتر جهت ورود به نخستین مرحله آموزش مقطع آموزش معلّمان در دانشگاه های تربیت معلّم الزامی است . تعداد دانش جویانی كه ثبت نام می كنند با توجه به تقاضای پیش بینی شده مدارس كشور در خصوص نیاز به معلّمان جدید منظم یا محدود نگردیده و تنها در برخی مواقع به واسطه محدودیت ظرفیت دانشگاه ها یا دانشكده های تربیت معلّم محدود می گردد . كلیه دانشجویان دانشكده های آموزش معلّمان در كشور آلمان ملزم به گذراندن دروس آموزش ، روانشناسی ، علوم تربیتی ، جامعه شناسی و فلسفه می باشند . حداقل زمان لازم جهت یادگیری دروس مذكور دوره آموزشی 5 – 4 ساله می باشد . در مقطع آموزش معلّمان 3 – 2 دوره آموزشی كوتاه تحت عنوان آموزش عملی برگزار می گردد . گفتنی است كه دوره های آموزشی عملی توسط سازمان های ایـالتی برگزار گردیده و توسط وزارء ایـالتی مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد پس از گذراندن مرحله نخست آموزشی مجوز ورود به مرحله دوم آموزش معلّمان صادر می گردد .

آموزش معلّمان در آلمان 
   
 ● مترجم: علی - فلک پور
 ● ارسال كننده: مدیر سایت
● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
برخورداری از بالاترین سطح آموزش عمومی تحت عنـوان ( آبیتـور ) برای دانش آموزان آلمـانی رده های سنی 19 سال و بالاتر جهت ورود به نخستین مرحله آموزش مقطع آموزش معلّمان در دانشگاه های تربیت معلّم الزامی است . تعداد دانش جویانی كه ثبت نام می كنند با توجه به تقاضای پیش بینی شده مدارس كشور در خصوص نیاز به معلّمان جدید منظم یا محدود نگردیده و تنها در برخی مواقع به واسطه محدودیت ظرفیت دانشگاه ها یا دانشكده های تربیت معلّم محدود می گردد . كلیه دانشجویان دانشكده های آموزش معلّمان در كشور آلمان ملزم به گذراندن دروس آموزش ، روانشناسی ، علوم تربیتی ، جامعه شناسی و فلسفه می باشند . حداقل زمان لازم جهت یادگیری دروس مذكور دوره آموزشی 5 – 4 ساله می باشد . در مقطع آموزش معلّمان 3 – 2 دوره آموزشی كوتاه تحت عنوان آموزش عملی برگزار می گردد . گفتنی است كه دوره های آموزشی عملی توسط سازمان های ایـالتی برگزار گردیده و توسط وزارء ایـالتی مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد پس از گذراندن مرحله نخست آموزشی مجوز ورود به مرحله دوم آموزش معلّمان صادر می گردد . مرحله دوم آموزش معلّمان طی دوره زمانی دو ساله ارائه گردیده و توسط وزارت آموزش ایالتی سازماندهی و نظارت می گردد . گفتنی است كه این مرحله بدون حضور و همكاری مسؤولین دانشگاه ها برگزار گردیده و به دانشجویان دستمزد تعلق می گیرد . لازم به ذكر است كه عمده مدّت زمان مرحله دوم آموزش معلّمان تحت آموزشهای عملی و در قالب سمینارهای آموزش معلّمان ارائه می گردد. در انتهای مرحله دوم آموزش معلّمان دومین امتحان نیز از دانشجویان به عمل می آید . از آنجایی كه مرحله اول و دوم جزء مقدماتی آموزش معلّمان محسوب می گردد امتحان نهایی از دانشجویان به عمل می آید . بر این اساس معلّمین بر حسب نمرات مأخوذه ، موضوع رشته آموزشی و نیاز مدارس نواحی و مناطق مختلف كشور تقسیم بندی می گردند . پس از مدّت 3 سال از گذشت آموزش رسمی معلّمان كلیه معلّمین مقاطع آموزشی مورد ارزشیابی قرار گرفتـه و در صـورت برخورداری از صلاحیت اخلاقـی و علمی در زمـره كارمنـدان كـشوری قرار می گیرند . نظام آموزشی معلّمان آلمانی به این گونه ایست كه اگر معلّمی نخواهد به حرفة معلّمی مبادرت نماید می تواند تا 65 سالگی بدون رسمی مجدد فعالیت نماید . بنابراین در اكثر موارد به خصوص در مدارس ابتدایی حرفة معلّمی شغلی است كه حرفه اصلی اكثریت افراد محسوب نمی گردد . باید اذعان داشت كه با وجود اعمال سیستم كارآمد آموزش معلّمان در كشور آلمان تربیت معلّمان حرفه ای تا كنون به حد مطلوبی نرسیده است .با وجودیكه محققین و متخصصان آموزش معلّمان مرتباً لزوم حمایت گسترده از آموزش حرفه ای معلّمان را به خصوص در سالهای اولیه تدریس مورد تاكید قرار میدهند ، اما چنین سیاستی به واقع به صورت كاملاً جامع به اجرا در نیامده است . با وجودیكه مسؤولیت اجرای سیاست های آموزشی مقطع آموزشی معلّمان پر عمده مراكز ایالتی 16 ایالت كشور می باشد . اما با این وجود هیچ گونه رقابتی میان ایالتهای فدرال در خصوص اتخاذ سیستم جامع می باشد . از این روی با وجودیكه مدارك تحصیلی معلّمان هر یك از ایالت مورد پذیرش سایر ایالات قرار می گیرند اما در صورت جابه جایی حوزه خدمت معلّمی یك ایالت به سایر ایالات مشكلاتی به چشم می خورد . در مقایسه با سایر كشور ها معلّمان آلمانی از حقوق ماهیانة  بیشتری ( 13 بار در سال ) برخوردار می باشند . اما این تنها روی مثبت قضیه است چرا كه سیستم آموزشی معلّمان در كشور آلمان با مشكلات خاصی نیز مواجه می باشد . از جمله عمده ترین مشكلات نظام آموزشی معلّمان كشور آلمان می توان به  موارد ذیل اشاره نمود :

1 – بالا بودن سن آغاز به خدمت معلّمین مقاطع مختلف آموزشی ( 30 – 26 سال )

2 – مرتب نبودن مباحث آموزشی مرحله نخست آموزش معلّمان با نیازهای آموزشی

3 – عدم تطابق میان مطالب آموزشی مراحل 1 و 2 آموزش معلّمان

4 – پر هزینه و وقت گیر بودن كلاسهای آموزش تربیت معلّم

5 – بیكاری اغلب معلّمین مقاطع آموزشی به ویژه مقطع آموزش ابتدایی به واسطه پذیرش و تربیت افراد در دانشكده های تربیت معلّم

لازم به ذكر است كه كلیه مشكلات مذكور از نوسامانی جوامع دموكرات و مردم سالار اجتماعی كه سیستم غالب اغلب كشورهای اروپایی است ناشی می گردد . از جمله مهمترین مشخصه های چنین سیستمی می توان به برگزاری دوره های آموزشی دراز مدّت ، انجام مطالعات علمی و اكادمیك ، اعمال سیستمهای فراگیرتر ارزیابی تحصیلی ، پرداخت حق الزحمه بیشتر ، منطق گرایی بیشتر و رفاه بیشتر اشاره نمود .

این مفهوم از نوگرائی تا زمانی كه نوعی خوشبینی نسبت به احتمال منطق گرائی علمی وجود داشته باشد مؤثر بوده و تا زمانی كه بودجه تخصیصی جهت هزینه نمودن و نهاد سیاسی جهت هزینه نمودن بودجه در حوزه آموزش مدارس و معلّمان برقرار باشد از اعتبار برخوردار می باشد . این در حالی است كه طی دهه های اخیر در كلیه كشورهای پیشرفته من جمله كشور آلمان در خصوص مفهوم كلاسیك نوگرائی آموزشی بحث های زیادی مطرح گردیده است كه از آن می توان به نوسامانی تمایل به سیـاست آموزشی ایالتی در جهت مخالف صرف زمان كمتر برای آموزش حرفه ای ، ارائه دروس آكادمیك  كمتر و دروس عملی بیشتر ، اعمال حداقل سازماندهی و ارزشیابی تحصیلی و صرف هزینه كمتر برای آموزش معلّمان و حق الزحمه آنان اشاره نمود .

گفتنی است كه دیدگاه جدید نوسامانی آموزشی معمولاً با برخی از حركت های انتقادی همراه بوده كه از محیطهای آموزشی سرچشمه می گیرد .در عمده این انتقادات از طرفداران نوسامانی كلاسیك  تحت عنوان سنـت گرایانی یاد می گردد كه متـمایل به حفظ ساختاری می باشند كه از آن سود می برند این در حالی است كه كشور آلمان از چنین سیاستهای نوسامانی بهره برده و از سیستم آموزش معلّمان بسیار پیشرفته برخوردار بوده و سایر كشورها سعی در رسیدن به چنین سطحی در حوزه آموزشی دارند .
آموزش آكادمیك معلّمان

در نگاهی بـه تاریخچه معـاصر آموزشی معلّمان و بررسی سیستـم مدارس كشور آلمان مشـاهده می گردد كه معلّمان آلمانی همواره تحت دوره های آموزشی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی تعلیم می یافته اند . این در حالیست كه معلّمان مقاطع آموزشی ابتدائی و مقدماتی متوسطه تا قبل از دهه 1970 در دانشگاه ها و مراكز اموزش عالی تعلیم نمی دیدند. قبل از دهه 1970 معلّمان در دانشكده های تربیت معلّم و حتی قبل از آن در اوایل قرن 19 تا سال 1925 در قالب حضور در سمینارهای آموزشی تعلیم می دیدند . این در حالیست كه از قرن 20 آموزش معلّمان كلیه مقاطع آموزشی در مراكز دانشگاهی و آموزش عالی ارائه می گردد .

مزایای آموزشی

از جمله مهمترین مزایای آموزشی آكادمیك معلّمان در نظام تربیت معلّم آلمان می توان به رشد حرفه ای و مداوم معلّمان ، توسعه سازمانی مدارس و مراكز آموزشی معلّمان ، حمایت  از سیاست خود ارزیابی و خود ارزشیابی مداوم معلّمان ، ادغام فن آوری های اطلاعاتی و رسانه ای در تدریس و حمایت از متدهای آموزشی با محوریت دانشجویان اشاره نمود . در نظام تربیت معلّم كشور آلمان جهت گسترش چنین تواناییهایی آموزش و تربیت حرفه ای معلّمان بر دانش علمی استوار گردیده است و این در حالی است كه عموماً این نكته مورد تأكید واقع می گردد كه دانش حرفه ای معلّمان دانش شخصی است یعنی این دانش تنها صورت تغییر یافته و اجراء شده دانش علمی مبنی بر تحقیق در حوزه آموزش ، یادگیری و برنامه های آموزشی نیست مطمئناً واضح است كه دانش حرفه ای معلّمان دانش شخصی است اما این بدان معنا نیست كه دانش حرفه ای در تربیت معلّمان ضروری نیست . برخورداری از دانش دانشگاهی در موضوعات تخصصی آموزشی ، علوم تربیتی ، متدهای یادگیری ، فرایندهای تدریس ، مدیریت كلاس ، تشخیـص مشكلات یادگیری و ارزیابی نتایج یـادگیری بسیـار ضروری در جهت تربیت معلّمین حرفه ای ضروری بوده و این وظیفه دانشگاه های كشوراست كه معلّمان را با چنین دانش های زمینه ای آشنایی دهد. تربیت دانشگاهی صحیح و كامل معلّمین آلمانی به تجهیز معلّمین كشور به اطلاعات لازم و تخصصی ، برخورداری از توانش انعكاس رفتار صحیح و برخورداری از تفكر انتقادی منجر گردیده است. برقراری ارتباط گسترده معلّمین با تحقیقات آموزشی و آشنایی كامل با متدهای تدریس از جمله دیگر نقاط قوت نظام آموشی معلّمان آلمانی محسوب می گردد .
نقایص آموزشی

طی سالهای اخیر در كشور آلمان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی وظیفه تجهیز و تربیت معلّمان آینده علوم تربیتی كشور را بر عهده دارند و این در حالی است كه مشكلات اساسی در زمینه محتوای دروس آموزشی و علوم تربیتی وجود دارد . به عبارت دیگر برنامه های آموزشی ضعیف بوده و از ساختار مشخصی برخوردار نمی باشند.

بنـابراین مشكل اساسی نـظام آموزشی معلّمان در كشور آلـمان این است كه در بسیـاری از دانشگاه های كشور از آموزش معلّمان به عنوان نوعی بار اضافی بر دوش دانشگاهها یاد می گردد . از این روی از دیدگاه اكثریت دانشگاههای كشور مسؤولیت آموزشی معلّمان وظیفه ای است كه در زمره وظایف اصیل و اساسی دانشگاه ها محسوب نمی گردد . از سوی دیگر دانشكده های علوم انسانی كه تنها به واسطه تربیت معلّمین دایر گردیده اندجذب به واسطه تعداد كثیری از دانش جویان دبیری از ارائه خدمات در خور و حمایتهای همه جانبه باز می مانند .

بر اساس بررسی های جامع به عمل آمده بر روی نظام آموزشی معلّمان كشور آلمان مشخص گردیدكه معضلات مذكور تنها از طریق اجرای روشهای ارزیابی مقایسه ای قابل حل می باشد . بدین معنی كه هر یك از ایالات 16 گانه كشور آلمان می بایستی در جهت ارزیابی عملكرد چندین ساله آموزش معلّمان در دانشگاه ها اقدامات مقتضی را به عمل آورده و در صورت مشاهده قصور در ارائه خدمات و یا اجرای سیستم های آموزشی واحد آموزش معلّمان از دانشگاه تحت بررسی حذف گردد .

نقیصه دیگر نظام آموزشی معلّمان كشور المان در نوع نگرش به حرفه معلّمی است . به عبارت دیگر در كشور آلمان از حرفه معلّمی تنها به عنوان یك حرفه یا تكنیك یاد می گردد و این در حالیست كه افراد تحت تعلیم دوره های آموزش معلّمان می بایستی بر اساس مفهوم جدیدی از حرفه ای سازی مورد حمایت های عقلی و عاطفی قرار گیرند . معلّمی تنها یك حرفه یا تكنیك نیست بلك شغلی است كه از تركیب دانش ، اندیشه ، ایمان توانش عملی متشكل می گردد . برای ایجاد این توانش تركیبی لازم است كه دوره آمادگی حرفه ای جهت برخورداری از چنین موقعیت هائی را فراهم آورد . آموزشهای تئوریك نوعی پیش فرض برای اندیشه محسوب شده و از سوی دیگر اندیشه می بایستی در آموزش عملی ادغام گردد . رابـطه میان اندیشه و عمل و تئـوری و عمل را می توان به شكل مارپیچی تصور نمود كه با انعطاف پذیری و توانش عملی بیشتر به سوی طبقات بالاتر هدایت می گردد .

سیاست های فعلی آموزش معلّمان

در كشور آلمان نیز همانند سایر جوامع صنعتی آموزش معلّمان بخشی از آموزش دولتی محسوب می گردد كه توسط سازمان های دولتی سازماندهی می گردد . از آنجاییكه مبحث كار آمدی خدمات دولتی زیر سئوال بوده و یا مورد شك واقع گردیده است آموزش معلّمان نیز از آن مستثنی نمی باشد. بحران مالی و كاهش رفاه اجتماعی اخیر حاكم بر كشور آلمان به انجام تحقیقات جامع  در خصـوص طرق پس انـداز نقدینـگی و كاهش مخارج و حذف سرمایـه گذاری های زائـد در حوزه های مختـلف جامعه منـجر گردیده است . آموزش معلّمان از جمله این حوزه ها محسـوب می گردد چرا كه ساختار و عملكرد آموزش معلّمان در كوتاه مدّت به راحتی مورد ارزیابی قرار نگرفته و بازدهی یا عدم بازدهی طرح ها و سیاستهای آموزشی آن در دراز مدّت مشخص می گردد. از جمله دیگر معضلات نظام آموزش معلّمان كشور آلمان ارائه دوره های آموزشی بسیار طولانی در مقایسه با سایر كشورها می باشد به نحویكه اكثریت قریب به اتفاق معلّمین كشور آلمان پس از اتمام دوره آموزش دانشگاه در سنین 28 – 25 سال قرار دارند .

وجود این معضلات منجر به حذف سازمانی و یا محدودتر نمودن دامنه فعالیت نظام آموزش معلّمان گردیده و معمولاً به سمت طرح مدلهای مدرسه محور با گرایش به سمت آموزش عملی منتهی گردیده است در این خصوص 5 پیشنهاد غالب تحت عناوین ذیل مطرح بوده اما گرایش اصلی خواهان حفظ آموزش دانشگاهی معلّمان و گسترش بیشتر آن است .

1 – ارائه دوره های آموزش معلّمان مدارس ابتدائی در دانشكده های فنی یا دانشكده های آموزشی

طی سالهای اخیر نسبت دانشجویان دانشكده های فنی كشور آلمان در مقایسه با دانشجویان آموزش عالی از نرخ رو به رشدی برخوردار بوده و سیاست های دولت نیز در تلاش جهت توسعه این هم طراحی گردیده است . از آنجاییكه دانشكده های فنی به دنبال یافتن راهی جهت اخذ برنامه های مطالعاتی دانشگاه ها بوده و دانشگاه ها نیز در سازماندهی سیاستهای آموزش معلّمان به ویژه معلّمان مقطع آموزش ابتدائی با مشكلاتی مواجه می باشند. از آنجاییكه دوره های آموزشی دانشكده های فنی 3 سال به طول انجامیده ، شدیداً به سمت توانش حرفه ای گرایش داشته ، كارد آموزشی كمتر از كاركنان دانشگاه ها حقوق نگرفته و هم چنین احتمال موفقیت شغلی و حقوقی آینده دانشجویانی كه از دانشكده های فنی فارغ التحصیل می گردند همسطح با موفقیت افرادی كه از دانشگاه ها فارغ التحصیل می گردند نمی باشد از این روی انتقال واحدهای آموزشی آموزش معلّمان به دانشكده های فنی به كوتاه تر شدن ، ارزان تر شدن و گرایش بیشتر دوره ها به سمت ارائه آموزشهای عملی منجر می گردد . در این صورت برگزاری مرحله دوم آموزش معلّمان نیز ضروری نمی باشد .

2 – كاهش زمان و هزینه های مرحله دوم آموزش معلّمان و برگزاری سمینارهای آموزشی

طی مرحله دوم آموزش معلّمان كه مدّت زمان 2 سال به طول می انجامد به دانشجویان تربیت معلم حقوق و مزایا پرداخت می گردد و این در حالیست كه تنها 30 تا 60 درصد از دانشجویان به حرفه معلّمی گرایش می یابند .

از این روی تصمیماتی مبنی بر كاهش دوره 2 ساله آموزش به مدّت زمان 1.5 سال صورت گرفته است . لازم به ذكر است كه اتخاذ چنین سیاستی با كاهش هزینه ها و كوتاه تر شدن زمان آموزش معلّمان همراه خواهد بود .

3 – اقتباس از مدل مدرك لیسانس/ فوق لیسانس .

مدّت زمان طولانی دوره های آموزشی، آموزش معلّمان در دانشگاه ها به بحث در خصوص نوسامانی رشته های آموزشی و مطابقت رشته های مذكور با سیستم مقاطع آموزشی لیسانس/ فوق لیسانس حاكم بر كشورهای انگلیسی زبان منجر گردیده است . اجرای چنین سیاستی به معنای كامل كردن تحول بنیادین سیستم دانشگاه های آلمانی خواهد بود . اگر این ساختار مطالعاتی جایگزین سیستم فعلی آموزش معلّمان كشور آلـمان گردد، به حـذف 2 مرحله آموزشی به همراه 2 امتحان جامع دوره های آموزش معلّمان منجر می گردد .تمایل به تثبیت ساختار لیسانس/ فوق لیسانس بسیار زیاد است و هم اكنون در چندین مركز آموزشی به اجرا در آمده است .

4 – تمركز آموزش معلّمان بر مرحله دوم آموزشی

برخی از كارشناسان آموزش بر این عقیده اند كه آموزش معلّمان نمی بایستی به مطالعات دانشگاهی صرف محدود گردد بلكه می بایستی پس از اتمام مقطع آموزشی لیسانس به صورت جداگانه ارائه گردد . به عبارت دیگر می بایستی از افراد بر اساس مدرك دانشگاهی در دوره های آموزشی مرحله دوم ثبت نا به به عمل آید . به عبارت دیگر مرحله دوم به عنوان تنها مرحله آموزش معلّمان ارائه گردد . از آنجاییكه در چنین حالتی ثبت نام مؤسسات آموزش معلّمان بر اساس تقاضاهای پیش بینی شده به عمل می آید از این روی پس از اتما دانشگاه باعتث كاهش مشكل بیكاری دوره ای معلّمان می گردد زیرا تعداد افراد ثبت نام شده با تعدا متقضیان برابری می نماید .

5 – گسترش دوره های آموزش معلّمان در دانشگاه ها در سیاست اخیر آموزش معلّمان كشور آلمان بر نقش مهم برگزاری دوره های آموزش معلّمان در دانشگاه ها و نقش مهم دانشگاه ها در آموزش معلّمان تأكید فراوان شده است . كه از آن جمله می توان به انتشار ویژه نامه كنفرانس وزراء آموزش 16 ایالت كشور در خصوص سیاستهای آتی آموزش معلّمان اشاره نمود كه طی آن نقش دانشگاه ها و لزوم توسعه آموزش معلّمین در دانشگاه ها مورد تأكید قرار گرفته است . گفتنی است كه در ویژه نامه مذكور چندین پیشنهاد عملی و ملموس ارائه گردیده كه مورد موافقت 16 ایالت كشور قرار گرفته است . طبق اتخاذ سیاستهای جدید ویژه آموزش معلّمان در چندین ایالت و دانشگاه كشور تلاشهایی به طرق مختلف در جهت توسعه برنامه های آموزشی ویژه آموزش معلّمان، احداث مراكز تربیت معلّم و تحقیقاتی برقراری هماهنگی بهتر میان مرحله اول و دوم آموزش معلّمان ، اتخاذ متدهای جدید گزینش معلّمان و تأكید بر ارائه آموزشهای عملی در مراكز تربیت معلّم صورت گرفته است .
نظام آموزش معلّمان

آلمان كشوری ایالتی متشكل از 16 ایالت است . اگر چه ساختار كلی برای سیستم آموزش كشور وجود دارد اما وزرای ایالتی مسؤولیت رسیدگی بر امور مدارس و مراكز آموزش معلّمان را بر عهده دارد . اگر چه نظارت كلی بر عملكرد مراكز آموزش معلّمان صورت نمی گیرد با این حال كنفرانس بین وزرای آموزش و امور فرهنگی در جهت تسهیل همكاری بین وزرای ایالتی به تبیین معیارهای قابل مقایسه ای در خصوص امور مدارس و مراكز آموزش معلّمان مبادرت می نماید . آموزش معلّمان در كشور آلـمان بر اساس سطوح مختـلف آموزشی و نـوع مدارس از انـواع ذیـل متشكل می گردد :

1 – آموزش معلّمان مقطع ابتدائی 

2 – آموزش معلّمان مقطع آموزش مقدماتی متوسطه

3 – آموزش معلّمان مقطع آموزش تكمیلی متوسطه

4 – آموزش معلّمان مدارس فنی و حرفه ای

5 – آموزش معلّمان مدارس و مراكز آموزش كودكان استثنایی

كلیه معلّمان در كشور آلمان تحت آموزشهای 2 مرحله ای به شرح ذیل قرار می گیرند :

1 – مرحله آموزش عالی مقدماتی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی به مدّت زمان 4 – 3 سال برای معلّمان مقطع آموزش ابتدائی و 6 – 4 سال برای معلّمان مقطع آموزش متوسطه و بالاتر برگزار می گردد
از جمله مهمترین دروس مقطع آموزشی مقدماتی آموزش معلّمان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- مطالعه دروس تئوری آموزشی و مبانی روان شناسی
-  واحدهای درسی عملی و متدهای عملی آموزشی
2 – آموزش تكمیلی كه شامل دو سال آموزش عملی در كنفرانسهای آموزش معلّمان و مراكز ویژه آموزش معلّمان می باشد .در طول این مدّت معلّمان حقوق و مزایای آموزشی دریافت می نمایند .
در پایان دوره مذكور دانشجویان ملزم به ارائه مقاله ای در خصوص متد های آموزشی یكی از دروس آموزشی، گذراندن امتحان عملی تدریس از كلیة دروس آموزشی ، گذراندن امتحان شفاهی در خصوص شیوه های تدریس و گذراندن آزمون تئوری های آموزشی در خصوص قوانین آموزش مقاطع مختلف آموزشی در كشور آلمان در زمره مدارس و … می باشند .

مطابق قوانین آموزشی معلّمان كلیه معلّمان خدمتكاران اجتماعی محسوب می گردند به عبارت دیگر معلّمین مقـاطع مختلف به استـخدام در سطوح كشوری یا ایـالتی و یا مدارس خصوصی در می آیند .
آموزش ضمن خدمت معلّمان

آموزش ضمن خدمت معلّمان در هر ایالت از سیاست خاص خود برخوردار می باشد به نحوی كه برخی از ایالات به ارائه آموزش ضمن خدمت تحت نظارت سازمانهای غیر دولتی یا خصوصی و برخی دیگر به ازائه آموزشهای ضمن خدمت از طریق برگزاری سمینارهای آموزشی و برخی نیز به ارائه رشته های تحصیلی در سطوح منطقه ای مبادرت می نمایند .به عنوان مثال ایالت هسن آلمان به ارائه سیستم بسیار منظمی از رشته های تحصیلی در سطوح محلی ،منطقه ای و مركزی مبادرت می نمایند.

 

مشكلات آموزش معلّمان

بحث حال حاضر در خصوص آموزش معلّمان كشور آلمان بر جنبه های كلی سیاسی و ساختار خاصی آموزشی آن متمركز می باشد .از جمله مهمترین مشكلات پیش روی آموزش معلّمان كشور آلـمان می توان به زیر سئوال رفتن جایگاه معلّمان به عنوان كارمندان استخدامی و كشوری و هزینه های آموزش معلّمان در دانشگاه ها از سوی سیاستمداران كشور اشاره نمود .

از جمله مهمترین اقدامات طراحی گردیده در جهت بر طرف نمودن مشكلات پیش روی آموزش معلّمان نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1 – نوسامانی مرحله مقدماتی آموزش معلّمان در دانشگاه ها در جهت سازماندهی بهتر به سوی نیازهای حرفه ای معلّمان

2 – كاهش دروس آموزشی منحصراً تحقیقی و تأكید بیشتر بر روی آموزش روشهای و شیوه های تدریس و پرداختن به كار عملی معلّمین در مدارس كشور

3 – همكاری دانشكده ها و مراكز مختلف آموزش معلّمان با یكدیگر

4 – هماهنگی محتوای دروس ، اهداف آموزش معلّمان و دوره های آموزشی در سمینارهای آموزش معلّمان

5 – گنجاندن دوره های آموزشی ضمن خدمت معلّمان به عنوان بخشی از سیستم آموزش معلّمان كشور در جهت رشد حرفه ای معلّمان مقاطع مختلف آموزشی

6 – گزارش توسعه ملاك های اصلی آموزش و توصیف برنامه ای واحد جهت آموزش معلّمان مقاطع مختلف آموزشی

7 – انجام تحقیقات مقایسه ای به منظور ارزیابی عملكرد مراكز آموزشی معلّمان در ایالات مختلف كشور    • paper | پارس خودرو | مای بی اف