تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - خلاصه ای از تاریخچه آموزش و پرورش آمریکا
تاریخ : دوشنبه 4 فروردین 1393 | 09:50 ب.ظ | نویسنده : محمد مهرافروز
اولین نظریه های آزادی خواهانه از كجا آمد؟:« دو حزب محافظه كار و آزادی خواه»  محافظه كاران طرفدار دولت  متحد بودند  و از وضع موجود آن زمان شدیدا دفاع می كردند. از قضاوت مردم می ترسیدند ؛ محدودیت مالیا ت را تعیین می كردند. از طرف دیگر آزادی خواهان به رهبری توماس جفرسون فرد گرایی كامل ؛  برابری  حقوق و امتیازات  ملحوظ در حقوق طبیعی به جای حق مالكیت انسان.هر چند هر دو گروه از آموزش و پرورش همگانی حمایت می كردند.محافظه كاران تاسیس به موقع و موثر مدارس همگانی را به تاخیر انداختند. اصول بنیادی آزادیخواهان در آموزش و پرورش: آزادی فرد برای رشد كامل توانایی های طبیعی،آموزش برای همه طبقات،تضمین دولت در انتشار همه جانبه علم و دانش و ارائه آن جهت حفظ مساوات برای همه.
اولین نظریه های آزادی خواهانه از كجا آمد؟:« دو حزب محافظه كار و آزادی خواه»  محافظه كاران طرفدار دولت  متحد بودند  و از وضع موجود آن زمان شدیدا دفاع می كردند. از قضاوت مردم می ترسیدند ؛ محدودیت مالیا ت را تعیین می كردند. از طرف دیگر آزادی خواهان به رهبری توماس جفرسون فرد گرایی كامل ؛  برابری  حقوق و امتیازات  ملحوظ در حقوق طبیعی به جای حق مالكیت انسان.هر چند هر دو گروه از آموزش و پرورش همگانی حمایت می كردند.محافظه كاران تاسیس به موقع و موثر مدارس همگانی را به تاخیر انداختند. اصول بنیادی آزادیخواهان در آموزش و پرورش: آزادی فرد برای رشد كامل توانایی های طبیعی،آموزش برای همه طبقات،تضمین دولت در انتشار همه جانبه علم و دانش و ارائه آن جهت حفظ مساوات برای همه.

تربیت معلم: اولین دانشسرای ایالات متحده در  1839زیر نظر هوراس من در لكسینگتون ماساچوست تاسیس شد. هوراس من در آخرین تجزیه و تحلیل خود به این نتیجه رسید كه خوبی مدارس به معلمان آن بستگی دارد.

تاثیر فرانسه بر  فلسفه آموزش و پرورش امریكا : نظرات انسان گرایانه نساوات و برابری  انسان ها كه بنجامین فرانكلین ؛ جان آدمزو؛ و توماس جفرسون آن را در امریكا گسترش دادند.

تاثیر آلمان بر آموزش و پرورش امریكا : تحصیل دانشجویان امریكایی در دانشگاه های آلمان از 1789 تا 1850 ؛ تدریس زبان آلمانی در  هاروارد؛ تاسیس مدارس پستالو‍‍‍زی در امریكا .

خصوصیات اصلی آموزش وپرورش امریكا: بودجه مدارس اغلب با مالیات ؛ كمك های والدین بر حسب فرزندان در حال تحصیل ؛ یا هدایای خصوصی تامین میشد. تعلیمات دینی هدف  اصلی آ؛ پ  ساكنین اولیه بود. در بین آخرین مهاجران طبقه تجار و بازرگان درس های عملی را اضافه كردند. هر مستعمره به  خاطر امتیازات حكومتی ؛محل جغرافیایی؛شرایط بومی؛اعتقادات مذهبی خودنظام آموزشی متفاوتی بوجود آورد.مستعمرات جنوب مدارسی تحت نظارت كلیسا دایر نمودند.

تغییر فعالیت های اشرافی به آزادی خواهی  1830-  1776 : اولین نظریه های آموزشی  وآزادی خواهانه از اروپا به امریكا رسید. جان میلتون كه یك پیویرتان آزادی خواه بود از آزادی بیان و عقیده سخن می گفت. جان لاك با مقاله ای در باره قدرت شناخت انسان  ؛ عمل گرایی را 200 سال زودتر معرفی نمود.  او در باب دولت مدنی از این عقیده دفاع كرد كه حكومت باید با حقوق طبیعی انسان هماهنگ باشد.  بنجامین فرانكلین  حزب جونتو را تشكیل داد.   و انجمن فلسفه امریكا در فلادلفیا  را تاسیس كرد كه درآن  به تشویق  افكار آموزشی نوین و  تعیین جوایز برای بهترین مقاله ها اقدام نمود.

آموزش در هر ایالت متفاوت است  و از دولت مركزی دستور نمی گیرد. «بر خلاف ایران».  اداره ای تحت عنوان  دفتر آموزش و پرورش فدرال مشغول به كار است  كه وظیفه اش دادن كمك هزینه و وام به هر ایا لات است .  اداره آموزش و پرورش در هر ایا لات  در دست شورای تحصیلی هر منطقه می باشد. آموزش  ابتدایی و متوسطه در ایا لات متحده از سن 6 تا 8 سالگی  شروع وتا  17 الی 18 سالگی بنا بر قوانین هر ایالا اجباری است.  در حال حاضر قانون تعلیمات اجباری سنین 7 تا 16 سالگی را در بر می گیرد.  ولی حدود 80 درصد نوجوانان تا 18 سالگی به مدرسه می روند. كه شامل : 8 سال ابتدایی ؛ 4 سال متوسطه . یا 6 سال ابتدای و 6 سال متوسطه . و متوسطه یا پیوسته است یا این كه به دو دوره سه ساله تقسیم می شود.  دوره اول را دبیرستان كوچكتر ها  و دوره دوم را  دبیرستان بزرگترها می نامند.

آموزش متوسطه : بیشتر مدارس متوسطه از نوع جامع هستند. كه دانش آموزان را بدون توجه به استعداد شان می پذیرند.  ولی مدارسی هم  جهت آماده سازی دانش آموز برای ورود به تعلیمات عالی وجود دارد. كه بر اساس استعداد دانش آموز را پذیرش می كنند. مدارس متوسطه تربیت حرفه ای : دانش آموزانی كه هوش متوسط دارند  را جذب می كند  تا به آنها نوعی تربیت حرفه ای بدهند و برای بازار كار آماده  سازند.  به طور كلی در ایالات متحده سه نوع موسسه آموزش عالی  وجود دارد.  : كاج دو ساله ؛  كالج چهار ساله و دانشگاه ها.   تربیت معلم:  تربیت معلم از وظایف دانشگاه هاست.  حد اقل تحصیلات برای تدریس در مدارس درجه لیسانس است. آموزش ضمن خدمت: غالبا مسایلی چون روش تدریس به كودكان كم رشد ذهنی ؛ مشكلات كودكان كم بضاعت ؛ ... مسئله كودكان دو زبانه .. مورد نظر است.

مسایل مهم در آموزش و پرورش امریكا:  مسئله آموزش كودكان گرو ه های مهاجر و  دو زبانه بودن آن ها  و برنامه ریزی متناسب با آن. نزدیك به یك پنجم كودكان امریكا دچار ضعف علمی و كودكان اقلیت های ن‍‍‍ژادی به  یك  چهارم تعداد كل كودكان بالغ می شود.  شاگردان در معرض خطر : فرزندان  خانواده های كم بضاعت نمی توانند  با سایر شاگردان همراهی كنند. و در یادگیری از بقیه عقب می مانند . یكی از مشكلات دانش آموزان مسئله كند خوانی آن هاست و در سال های پایین تحصیل بیشتر دچار آن هستند. بسیاری از كودكانی كه  در تحصیلات خود دچار مشكل هستند در آینده از بدست آوردن مشاغل مناسب محروم می مانند.

برنامه ریزی برای كودكان عقب مانده  و معلول: در 1981 حدود  5 میلیون  از كل دانش آموزان در ایالات متحده در ردیف دانش آموزان عقب مانده قرار گرفتند. دولت فدرال بودجه هنگفتی را صرف كودكان استثنایی كرده و  مراكزی را جهت پرورش و  نگهداری آن ها در نظر گرفته است.

تكنولوژی در آ. پ :در بودجه سالانه امریكا حدود 2 بیلیون «میلیون ایران» دلار  صرف هزینه های سخت افزار كامپیوتر می شود.  دست كم  هر دانش اموز در هفته یك ساعت با كامپیوتر كار می كند. روش های جدید آموزشی از تكنیك های كامپیوتری  كمك می گیرد. مانند آموزش از راه دور و مكاتبه ای.  • paper | پارس خودرو | مای بی اف