تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - آموزش معلمان در ایالات متحده آمریکا
تاریخ : شنبه 23 آبان 1388 | 05:54 ب.ظ | نویسنده : محمد مهرافروز

آموزش معلمان در ایالات متحده آمریکا
● مترجم: کامبیز - پارتازیان
 ● ارسال كننده: مدیر سایت
● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
آموزش معلمین ابتدایی
شرایط آموزش و كسب گواهی نامه معلمین ابتدایی ( دبستان )و كودكستان ( مهد كودك) از طریق دولتهای ایالتی تعیین می گردد كه نیاز به امتحانات ورودی قبل از ورود به آموزش معلم ارجحیت داشته و مجدداً آموزش معلمی از قبل از كسب گواهی نامه تكمیل نمایند. درپنج ایالت امتحان برگزار نمی گردد و در دوازده ایالت تنها ارزیابی جزئی از مهارت ها به عمل می آید.در سی و هشت ایالت نیاز به تكمیل برنامه تحصیلات تعیین شده در سطح دوره لیسانس به منظور كسب گواهی نامه و تكمیل رضایت بخش دوره عملی می باشد.

تحصیلات دوره لیسانس باید در یك مؤسسه رسمی در 47 ا یا لت و در مؤسسه مورد تأیید ایالت در سه مرحله دیگر تكمیل گردد.اولین گواهی نامه آموزشی، مدرك لیسانس همراه   با كسب گواهی نامه می باشد. اغلب بیشتر ایالتها سطوح تكمیلی كسب گواهی نامه ای كه مبنی بر تجربه و آموزش اضافی باشد را پیشنهاد می نمایند و بسیاری از معلمین در این سطح مدرك فوق لیسانس را دریافت می نمایند. تكمیل و تداوم آموزش حرفه ای به منظور حفظ   گواهی نامه در 42 ایالت ضروری و لازم می باشد.


 

آموزش معلمان در ایالات متحده آمریکا
● مترجم: کامبیز - پارتازیان
 ● ارسال كننده: مدیر سایت
● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
آموزش معلمین ابتدایی
شرایط آموزش و كسب گواهی نامه معلمین ابتدایی ( دبستان )و كودكستان ( مهد كودك) از طریق دولتهای ایالتی تعیین می گردد كه نیاز به امتحانات ورودی قبل از ورود به آموزش معلم ارجحیت داشته و مجدداً آموزش معلمی از قبل از كسب گواهی نامه تكمیل نمایند. درپنج ایالت امتحان برگزار نمی گردد و در دوازده ایالت تنها ارزیابی جزئی از مهارت ها به عمل می آید.در سی و هشت ایالت نیاز به تكمیل برنامه تحصیلات تعیین شده در سطح دوره لیسانس به منظور كسب گواهی نامه و تكمیل رضایت بخش دوره عملی می باشد.

تحصیلات دوره لیسانس باید در یك مؤسسه رسمی در 47 ا یا لت و در مؤسسه مورد تأیید ایالت در سه مرحله دیگر تكمیل گردد.اولین گواهی نامه آموزشی، مدرك لیسانس همراه   با كسب گواهی نامه می باشد. اغلب بیشتر ایالتها سطوح تكمیلی كسب گواهی نامه ای كه مبنی بر تجربه و آموزش اضافی باشد را پیشنهاد می نمایند و بسیاری از معلمین در این سطح مدرك فوق لیسانس را دریافت می نمایند. تكمیل و تداوم آموزش حرفه ای به منظور حفظ   گواهی نامه در 42 ایالت ضروری و لازم می باشد.
آموزش معلمین متوسطه

شرایط آموزش و كسب گواهی نامه معلمین متوسطه از طریق هر ایالتی تعیین می گردد كه نیاز و الزام به امتحانات ورودی قبل از ورود به آموزش معلم ارجحیت داشته و مجدداً آموزش معلمی را   قبل از كسب گواهی نامه تكمیل نمایند. در5 ایالت الزام به امتحان وجود ندارد و در 12 ایالت تنها ارزیابی جزئی از مهارتها به عمل می آید. و 19 ایالت الزام به یك دوره كارشناسی است كه تمركز اصلی اش بر روی رشته ای است كه آموخته می شود و در 25 ایالت تمركز جزئی بر روی آموزش و یا الگوی دیگری از دوره های مربوطه ضروری و لازم می باشد.همچنین در 38 ایالت تكمیل و اتمام موفقیت آمیز دوره نظارت عملی ضروری میباشد.تحصیلات دوره لیسانس باید در یك مؤسسه رسمی در 47 ایالت و در مؤسسه مورد تأیید ایالت در سه سطح دیگر تكمیل گردیده شود. اولین گواهی نامه آموزشی مدرك لیسانس همراه با كسب گواهی نامه و جواز می باشد. اغلب ایالتها سطوح تكمیلی كسب گواهی نامه ای كه مبنی بر تجربه و آموزش اضافی و بیشتر باشد را پیشنهاد مینماید وبیشتر معلمین این دوره حداقل مدرك فوق لیسانس را دریافت می دارند. تكمیل و تداوم آموزش حرفه ای در 42 ایالت به منظور حفظ جواز و گواهی نامه ضروری و لازم می باشد.
آموزش معلمین استثنایی  
معلمین آموزش ویژه دراغلب ایالتها تحت برنامه های ویژه ومشخص شده درسطح كارشناسی وسطح كارشناسی ارشد آموزش داده می شوند و همچنین بطور جداگانه تأیید و آموزش داده می شوند.
47 ایالت چنین معلمینی را مطابق با تخصص خاص و ویژه ای كه آنها كسب و تجربه كرده اند برای مثال آموزش ناشنوایان، آموزش نابینایان و آموزش معلولینی كه برای كار و حركت آموزش داده می شوند، تأیید و تصدیق مینماید.درحالیكه حداقل نیاز و شرط آكادمیك مدرك كارشناسی درارتباط با آموزش ویژه یا رشته ای مربوط به آن (مانند روانشناسی پرورشی) میباشد، هدف چنین تصرف و دارائی معلم مدرك فوق لیسانس می باشد.پرسنل ویژه آموزش ندیده باید دراغلب ایالتهای آمریكا تأییدكردند؛این استثنائات شامل مدیران مدرسه،رؤسای مدرسه(مشاوران)،پرسنل بهداشت مدرسه(روانشناسان،پرستاران)، كتابداران مدرسه و موارد دیگر میباشد.دربیشتر این رده بندیهای حرفه ای مدرك فوق لیسانس یا بالاتر برای اولین گواهی ضروری و لازم می باشد.مدیران مدرسه، بویژه مدیران(ناظمان) و ناظران معمولاً به كسب گواهی نامه معلمی ملزم می گردند.
آموزش اساتیددانشگاهی
قانون ایالت با درنظر گرفتن شرایط هیأت علمی در آموزش متوسطه تكمیلی متفاوت می باشد
مسؤولیت تعیین و مشخص كردن استانداردها و شرایط مراتب هیأت علمی و استخدام و تشویق و ارتقاء هیأت علمی بر عهده مؤسسه خاص و هیأت علمی، اداره یا مدرسه درون یك مؤسسه می باشد.شرایطی كه مؤسسات تعیین می نمایند، مطابق با سطحی كه هیأت علمی جهت آموزش تعیین شده اند و مطابق با موضوع رشته آموزش داده شده، خواه تحقیق و پژوهش اعمال شده باشد یا نشده باشد، خواه گواهی نامه حرفه ای یا صلاحیت مورد نیاز باشد یا نباشد و خواه طول دوره تمام وقت یا نیمه وقت باشد یا نباشد، ممكن است متفاوت باشد.همچنین مؤسسات رسمی از هرگونه استاندارهای هیأت علمی كه از طریق مؤسسه رسمی منطقه ای تعیین شده باشند پیروی می نمایند چرا كه آنها ملزم و مطیع هر گونه استانداری   از جانب انجمن می باشند كه برنامه های یك رشته خاص ویژه را تأیید و تصدیق می نماید.هیأت علمی آموزش دانشگاهی بطور كلی و همگانی برای كسب تخصصهای لازم و شرایط و صلاحیتهای آموزش، اجراء تحقیق و پژوهش و مشاور در رشته حرفه ای خاص خودشان، پیش بینی شده اند.
مدرك مورد نیازجهت تدریس در سطوح مختلف آموزشی

پیش دبستانی: حداقل مدرك كاردانی

سطح اول : حداقل مدرك كارشناسی و در بیشتر موارد گذراندن در یك یا در سال برنامه های آموزشی برای شغل معلمی

سطح دوم : حداقل مدرك كارشناسی و در بیشتر موارد گذراندن در یك یا در سال برنامه های آموزشی برای شغل معلمی

سطح سوم: مقطع دكتری
حقوق و مزایای معلمین
نسبت دریافتی حقوق
طبق آمار سال1995،برای معلمان مدارس دولتی میانگین حقوق سالانه در حدود 37400 دلار است.طبق آمار سال1992،برای كلیه معلمان از سطح پیش دبستانی تا دبیرستان و مدارس دولتی وخصوصی با مدرك لیسانس میانگین حقوق دریافتی سالانه در حدود 38500 دلار است.
نسبت افزایش حقوق
حقوق معلمان معمولاً بر اساس آموزش و تجربه افزایش پیدا می یابد.علاوه بر این از سال 1981 تا سال 1995 حدود 20 درصد و برای معلمان تازه كار با توجه به تورم، از سال 1980 تا سال 1995 حدود 24 درصد افزایش حقوق مد نظر قرار گرفته است.
مدت زمان تدریس به تفكیك دوره

ابتدایی : 33 ساعت + 12 ساعت كار فوق العاده قبل یا بعد از مدرسه

مقدماتی متوسطه : 33 ساعت + 12 ساعت كار فوق العاده قبل یا بعد از مدرسه

تكمیلی متوسطه : 33 ساعت + 12 ساعت كار فوق العاده قبل یا بعد از مدرسه
   • paper | پارس خودرو | مای بی اف