تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - مجموعه فایلهایpdf تحقیقاتی جهت استفاده شماکاربران..هدیه به مناسبت عیدمبعث نبی رحمت محمدمصطفی ص/1

 
[سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار معلمان سراسر کشور] [منبع الکترونیکی] 
 
[سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار وزیر آموزش و پرورش و معلمان نمونه] [منبع الکترونیکی] 
 
[سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار وزیر و مسئولان آموزش و پرورش] [منبع الکترونیکی] 
 
[سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار وزیر، معاونان و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور] [منبع الکترونیکی] 
 
«راهکارهای مناسب ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش در مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی» [منبع الکترونیکی] 
 
«نقش شهروندی» بر اساس كتابهای علوم اجتماعی دوره دبیرستان [منبع الکترونیکی] 
 
آزادی انتخاب آموزش از دیدگاه اقتصادی و جایگاه آن در قوانین و مقررات نظام آموزش عمومی [منبع الکترونیکی] 
 
آسیب شناسی رشته «زبان و ادبیات فارسی» در بوته نقد آراء تربیتی [منبع الکترونیکی] 
 
آموزش با کیفیت ‏‎«پدیده قرن بیست و یکم» [منبع الکترونیکی] 
 
آموزش در قرن هشتم هجری بر اساس کتاب الدرر الکامنه [منبع الکترونیکی] 
 


  • paper | پارس خودرو | مای بی اف