تبلیغات
مقایسه آموزش وپرورش دنیاباآموزش وپرورش ایران - آموزش معلمان در اسپانیا
تاریخ : شنبه 23 آبان 1388 | 06:24 ب.ظ | نویسنده : محمد مهرافروز

 ● مترجم: کامبیز - پارتازیان
 ● ارسال كننده: مدیر سایت 
 ● منبع: سایت - باشگاه اندیشه
 
 آموزش معلمین پیش‌دبستانی و ابتدایی

مطابق برنامه LOGSE مربیان و معلمین مراكز پیش‌دبستانی و ابتدایی ملزم به برخورداری ازمدرك دانشگاهی می‌باشند. گفتنیست كه علاوه برمدرك دانشگاهی، افرادبرخوردار ازمدارك دیگر حرفه‌ای نظیر فارغ‌التحصیلان مدارس پرستاری و یا آموزشی ابتدایی وآموزشهای حرفه‌ای نیزازمجوزتدریس درمراكزآموزشی مذكور برخوردار می‌باشند.

 تاریخچه   

تاریخچه قوانین دولتی آموزش معلمان پیش‌دبستانی و ابتدایی در اسپانیا به دوره اولیه پایه‌گذاری سیستم آموزشی در كشور باز می‌گردد. بطور دقیق‌تر می‌توان گفت كه قوانین سیستم آموزشی معلمان مقاطع ابتدایی از قرن نوزدهم به مورد اجراء گذارده شد. پس از تأسیس نخستین مركز آموزش معلمان طی سال 1839 با عنوان (Escueta Normal de Maestros)  این مدارس از رشد چشمگیری طی قرن 20 برخوردار گردیده و به ارائه مدل آموزشی خاصی به گروههای كثیری از معلمان اسپانیایی تا سال 1970میلادی پرداختند. در آن اثنا، مطابق با برنامه فرآیند عمومی آموزش (LGE) فرآیند تكمیل دوره‌های آموزش معلمان در دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفت. پس ازسال 1970دانشگاهها (Escuetas) به آموزش عمومی معلمین پرداخته و جانشین مراكز آموزش معلمان گردیدند. در این راستا، با توجه به رشد سطح آموزش مقدماتی معلمین،‌ ضرورت ارائه آموزش‌های عمومی و مقدماتی (EGB) به معلمان مقطع آموزشی ابتدایی نیز ضروری گردید. مطابق برنامه LGE معلمان آموزش ابتدایی و پیش‌دبستانی ملزم به برخورداری از مدرك و گواهی‌نامه مهندسی فنی و یا معماری و گذراندن دوره 3 ساله آموزش عالی   می‌باشند. چارچوب اصلی دروس آموزش معلمین ابتدایی مطابق برنامه (LGE) كه طی دهه 70 پیش‌بینی گردید بر دروس علوم ابتدایی و پیش‌دبستانی، علوم انسانی، فلسفه و آموزش تخصصی تمركز بیشتری   می‌گردد. با توسعه سیاستهای آموزشی مطابق برنامه LOGSE طی سال 1990، ساختار آموزش معلمان ابتدایی اصلاح گردید. به طور کلی می توان گفت که تاریخچه وضع قوانین آموزش معلمان در نظام آموزشی اسپانیا به قرن 18 میلادی باز می‌گردد. پس   از اعمال اصلاحات مداوم در حوزه آموزش کشور، نخستین مركز آموزش معلمان كشور با عنوان "میلستوس" طی سال 1839 تأسیس شد. مركز آموزش معلمان میلیستوس به‌عنوان مدل آموزشی نظام آموزش اسپانیا عملاً تا سال 1970 تداوم یافت. این درحالی آست كه درسال1970 مطابق قوانین آموزش اسپانیا (LGE) مسؤولیت برگزاری و نظارت بر دوره‌های آموزش معلمان پیش دبستانی وابتدایی   به دانشگاه‌های كشور   محول گردید.

طبق قانون مصوب1970،مراكز جدیدی تحت عنوان مراكز آموزش مقدماتی معلمان " EGB " جایگزین سیستم پیشین آ‌موزش معلمان در دانشكده‌ها گردید. هدف از تشگیل چنین مراكزی بالا بردن سطح آ‌موزش معلمان پیش دبستانی و تقویت ساختار آموزش مقدماتی معلمان (EGB) بود. چهارچوب سیاست‌های آموزشی دهه 70، بر تخصص معلمان مقاطع آموزش ابتدایی و پیش‌دبستانی در تدریس دروس آموزشی متمركز بود. این در حالی است كه طی اصلاحات آموزشی دهه 1990، تعریف جدیدی از آموزش مقدماتی معلمان ارائه گردید. به عبارت دیگر ساختار آموزش مقدماتی معلمان از نظر سازماندهی و محتوا بازسازی گردید. هدف از اعمال چنین اصلاحاتی منطبق ساختن نیازهای آموزش معلمان با نیازهای آموزشی كشور بود. از جمله قوانین اصلاحی آموزشی می‌توان به لزوم برخورداری كلیه معلمان مقاطع آموزش ایتدایی   و پیش دبستانی از مدرك "میسترو " اشاره نمود.قوانین ویژه معلمین واجد شرایط تدریس در مقاطع پیش دبستانی كه از تحصیلات دانشگاهی برخوردار نمی‌باشند،دراساسنامه آموزش كشور اسپانیا لحاظ گردیده است. شیوه ارائه مدرك آموزشی" میسترو " كه جهت تدریس به خردسالان و دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی توسط شورای سلطنتی اسپانیا به معاونین اعطا‌ می‌گردد در سال 1991 تغییر یافته و فهرست تخصص‌ها و مهارت‌های عمومی معلمان   مقطع آموزشی مذكور در اساس‌نامه آموزشی اتخاذ گردید.

 دوره‌های آموزشی

آموزش معلمین مراكز پیش دبستانی و ابتدایی در دانشگاههای آموزش معلمان (Escueals) طی یك مرحله آموزشی 3 ساله صورت می‌گیرد. در حال حاضر طی دوره‌های آموزش معلمین مراكز پیش‌دبستانی و ابتدایی 7 تخصصی آموزش ابتدایی و نحوه تعلیم آن، زبان خارجی (انگلیسی و فرانسوی)، آموزش جسمانی، آموزش موسیقی، آموزش تخصصی و آموزشهای سمعی و بصری (گفتاری و شنیداری) به دانشجویان ارائه می‌گردد. قوانین مشتركی در كلیه دانشگاههای آموزش معلمان در خصوص برنامه‌های آموزش معلمین مركز پیش‌دبستانی و ابتدایی وجود دارد. به نحویكه دوره‌های تحصیلی كلیه رشته‌های این مقطع بر حداقل 180 روز آموزشی بالغ می‌گردد. زمان كلاسی نیز بر20 تا 30 ساعت در هفته به علاوه دروس عملی مشتمل می‌گردد. طبق قوانین مذكور، تحت هیچ شرایطی مدت زمان كلاس (دروس تئوری) از 15 ساعت در هفته تجاوز نمی‌نماید. این قوانین همچنین به ارائه ساختارهایی برای دانشگاههای آموزش معلمان ابتدایی (Escueals) 

منتهی می‌گردد كه بر سری موضوعات مرتبط با آموزش ابتدایی و مباحث روانی تعلیمی، تئوری آموزش عمومی، مؤسسات آموزش پیش‌دبستانی و ابتدایی و نوع سازماندهی این مراكز، روانشناسی آموزشی و بهبود سن تحصیل، آموزش جامعه شناسی، تئوری آموزش كوتاه مدت و مؤسسات ارائه كننده این قبیل آموزش‌ها، به كارگیری تكنولوژیهای جدید در آموزش و برخورداری از آموزش عملی و مناسب درقالب حداقل320 ساعت آموزش مشتمل می‌گردد.

 چارچوبهای قانونی

قوانین ویژه معلمین واجدشرایط تدریس در مقاطع پیش دبستانی كه ازتحصیلات دانشگاهی برخوردار نمی‌باشند. دراساسنامه آموزش كشور اسپانیا قید گردیده است. شیوه ارائه مدرك آموزشی" میسترو " كه جهت تدریس به خردسالان و دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی توسط شورای سلطنتی اسپانیا به معاونین اعطا‌ می‌گردد در سال 1991 تغییر یافته و فهرست تخصص‌ها و مهارت‌های عمومی كه معلمان مقطع آموزشی مذكور در اساس‌نامه آموزشی اتخاذ گردید.از جمله مهمترین چارچوب‌های قانونی ویژه مراكز آموزش پیش‌دبستانی و ابتدایی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1- برنامه LOGSE در خصوص ساختار و گواهینامه‌های معلمین آموزش ابتدایی.

2- حكم سلطنتی مصوب سال 1991 در خصوص مدارك مورد نیاز معلمین مراكز پیش دبستانی و ابتدایی.

 نهادهای مركزی

دولت اسپانیا به دانشگاهها در ارائه مدارك معتبر و اجرای قوانین كلی تحصیلی، توصیه‌ها و مشاوره‌هایی ارائه می‌نماید.مسوولیت ارزیابی واعتباربخشی مدارك تحصیلی معلمین مقطع ابتدایی نیزبرعهده شوراهای دانشگاهی است. بر این مبنا قوانین و مدارك دانشگاههای خصوصی نیز كه به ارائه مدارك مختلفی منتهی می‌گردد از طریق شوراهای دانشگاهی ارزیابی و سنجش می‌گردد. آموزش معلمین سطوح پیش‌دبستانی و ابتدایی در دانشگاههای آموزش معلمین (Escueals) ، دانشكده‌های آموزش معلمان و مؤسسات غیررسمی آموزش معلمان صورت می‌گیرد. دانشگاههای آموزش معلمان (Escuelas) و مؤسسات آموزش معلمان به صورت مشترك به آموزش معلمان ابتدایی و بصورت منظم و در ارتباط با یكدیگر می‌پردازند. این قبیل ارتباطات به گونه‌ای است كه مراكز مذكور حتی در تشكیل جلسات دروس عملی و دوره تحصیلی و معیارهای استخدام كادر آموزشی (اساتید) به مشاركت با یكدیگر مبادرت می‌نمایند.

 ارزیابی تحصیلی

ارزیابی دانش‌جویان دوره‌های آموزش معلمان در سطح دانشگاه بر عهده دانشگاه‌ها و گروه‌های آموزشی مربوطه می‌باشد. به كلیه دانش‌جویانی كه موفق به گذراندن دوره‌های آموزش معلمان در دانشكده ملی آموزش معلمان اسپانیا گردند. مدرك علمی "میسترو" در رشته‌ی تخصصی مربوطه اعطا می‌گردد. 

 پذیرش تحصیلی

از جمله پیش نیازهای دانشگاهی آموزش معلمین مراكز پیش‌دبستانی و ابتدایی (Escueals) و یا مؤسسات آموزش معلمان می‌توان به قبولی در آزمون تعیین سطح دانشگاهی (COU) قبولی در آزمون سال دوم مراكز پیش دانشگاهی، گذراندن آموزش حرفه‌ای و تخصصی سطح Fpll ، سطح پیشرفته آموزش حرفه‌ای و مدارك معادل موارد مذكور اشاره نمود. علاوه بر این افراد برخوردار از مدرك تكنسین تخصصی و یا تكنسین حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی از مجوز ثبت‌نام به طور مستقیم در این دانشگاهها برخوردار می‌باشند كه بر 30 درصد از كل افراد ثبت‌نامی مشتمل می‌گردد.

 استخدام معلمین

مسؤولیت استخدام معلمین مقاطع آموزش ابتدایی و پیش دبستانی در كشور اسپانیا بر عهده دانشكده ملی آموزش معلمان Scholas universitias  و مراكز آموزش معلمان مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی است.

 آموزش معلمین مقطع متوسطه

 تاریخچه

در مقابل رویه‌های ایجاد شده برای معلمین مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی، معلمین آموزش متوسطه عموماًًًًً در دانشگاه‌ها تحصیل می‌نمودند. از این روی، معلمین این سطح به صورت اختیاری تحصیل درمدارس و مراكز عالی آموزش معلمان مبادرت می نمودند. طی سال 1970 و با وضع برنامه LGE   رویه فوق تغییر یافته و آموزش معلمین مراكز متوسطه در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی اجباری گردید. تا پیش از سال 1970، مطابق برنامه LGE برای معلمان درحوزه‌های مختلف آموزش متوسطه درجاتی پیش‌بینی شده بود كه آنها قادر به اخذ مدارك لینكشادو، مهندسی یا معماری، مدارك BUP و COU ودیگر انواع گواهی‌نامه‌های آموزش حرفه‌ای، مرتبط با موضوعات دروس تدریسی خود بودند. معلمین آموزش حرفه‌ای مشتمل برآموزش عملی و نظری (FPI و PII) نیز ملزم به برخورداری از مدرك مهندسی فنی یا درجه معماری فنی می‌باشند. اساتید آموزش فنی و رشته‌های سطوح FPI نیز ملزم به برخورداری از گواهی‌نامه FPII می‌باشند. علاوه براین، معلمان نیازمند آموزش‌های تعلیمی می‌باشند. كه به كسب آن در مؤسسات علوم آموزشی مبادرت می‌نمایند. با اتمام این مرحله معلمین به احراز مدرك شایستگی تعلمیی (CAP) نائل می‌آیند. گفتنی است كه دانشجویان برخوردار از آموزش‌های ویژه دانشگاهی و افراد برخوردار از تجربه تدریس، از گذراندن این مرحله معاف می‌باشند. لازم به ذكر است كه درچنین آموزش‌هایی نیاز به اساتید كارگاهی و كارگاه‌های آموزشی نیست. با اجرای برنامه LOGSE ، طی سال1990، 2 گروه آموزشی در این سطح آموزشی ایجاد گردید. طی سطح اول آموزش معلمین برخوردار از مدرك لینكشادو، مهندسی یا معماری از امكان تدریس در مدارس متوسطه، مراكز پیش دانشگاهی یا آموزش حرفه‌ای برخوردار می‌باشند. مطابق سطح دوم آموزش معلمین برخوردار از گواهی‌نامه معمار فنی یا مهندسی فنی، از مجوز تدریس در مراكز آموزش حرفه‌ای   و تخصصی متوسطه و پیش دانشگاهی برخوردار می‌گردید. این در حالی است كه در سیستم سابق آموزشی از گروه‌های معلمین آموزش فنی و حرفه‌ای، توسط معلمین الزامی است. گفتنی است كه این گواهی‌نامه پس از گذراندن آموزش فنون تعلیمی به فارغ التحصیلان ارائه   می‌گردد. گفتنی است كه معلمین برخوردار از مدرك استادی یا لینكشادو و معلمین دارای تخصص‌هایی در زمینه‌های روانشناسی، تعلیمی و تكنولوژی معلمینی برخوردار از20 سال تجربه تحصیل در مدارس عمومی وخصوصی، گذراندن از این نوع آموزش‌ها معاف می‌باشند.

 قوانین آموزشی

چهارچوب قانونی آموزش مقدماتی معلمان كشور اسپانیا طبق قانون اصلاحات دانشگاه ( LRU ) مصوب سال 1983 و قوانین بعدی تعیین گردید. قوانین مربوط به آموزش تخصصی معلمان در سال 1995 تصویب گردیده و برنامه‌ها‌ی درسی و شرایط پذیرش مدرسین به واسطه تصویب قانون 1996 طراحی گردید.قوانین عمومی آموزش معلمان مصوب 1970 در زمره قوانین اصلی مقطع   آموزش معلمان قرار داشته و هم‌چنان قابل اجرا است. از جمله مهم‌ترین   چارچوب‌های قانونی ویژه آموزش معلمین مقطع متوسطه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1- برنامه LOGSE در خصوص آموزش معلمین مقطع متوسطه در سطوح غیر دانشگاهی.

2- قانون مصوب سال1983درخصوص تدوین فرآیند آموزش دانشگاهی معلمین مقطع متوسطه (LRU).

3- قانون مصوب سال 1970درخصوص فرآیند عمومی آموزش (LGE).

 دوره های آموزشی

معلمین مقطع متوسطه، نیازمند برخورداری از مدرك آموزش حرفه‌ای و تخصصی درقالب 16 تخصص سازماندهی شده مطابق با حوزه‌های   مختلف آموزش متوسطه   می‌باشند. برنامه‌های آموزشی رشته‌های مذكور حداكثر بر75 و حداقل60 واحد درسی مشتمل می‌گردد. كه طی سال تحصیلی به دانشجویان ارائه می‌گردد. دوره تحصیلی نیز در دو جزء تحصیلات تئوری و آموزش حرفه‌ای وعملی.   سازماندهی گردیده است. دروس تئوری و عملی نیز خود بر دروسی مشتمل می‌گردد. ارائه دروس تخصصی ویژه بستگی به انتخاب دانشجو دارد. از جمله دروس اجباری می‌توان به علوم اجتماعی، تعلیمی و جنبه‌های روانشناسی مرتبط با آموزش متوسطه   اشاره نمود. موضوعات دروس انتخابی نیز از جنبه‌های علمی، فنی و آموزشی مشتمل می‌گردد. كه به كمتر از20 درصد از كل رشته‌ها و واحدهای تئوری و عملی (حداقل 40 واحد درسی) مشتمل می‌گردد. دروس عملی نیز بر15 واحد درسی مشتمل می‌گردد. در حدود 10 واحد از آن بر دروس عملی، تجزیه و تحلیل، انعكاس و ارزیابی برنامه‌های   آموزشی می‌گردد. برای تخصصی‌های مرتبط با آموزش حرفه‌ای و تخصصی توجه خاصی به فرآیند آموزش ضمن خدمت معطوف گردیده است. 

 پذیرش تحصیلی

معلمین مراكز آموزش متوسطه ملزم به برخورداری از مدرك لینكشادو، مهندسی، معماری و یا مدارك معادل با آنها می‌باشند. علاوه بر این افراد برخوردار از مدرك حرفه‌ای، ملزم به گذراندن آموزش تخصصی در رشته تخصصی خود می‌باشند. پس ا ز اجرای مقررات برنامه LOGSE در خصوص معلمین مدارس متوسطه، از سال 2000 سیستم اعطای مدرك شایستگی تعلیمی تحت عنوان (CAP) به مورد اجرا درآمده است. شرایط پذیرش معلمین مقطع آموزش متوسطه بنا بر دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و دوره‌های آموزش غیر حرفه‌ای (آكادمیك) متفاوت می‌باشد. دروس تخصصی فنی و حرفه‌ای بر اساس تخصص و نیز در رابطه با دروس مختلف مقاطع آموزش متوسطه سازماندهی می‌گردد. ‌شوند. برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب 60-50 واحدهای عملی تدریس حرفه‌ای كه به دانشجویان ارائه می‌گردد. گفتنی است كه واحد های تئوری ـ عملی شامل دروس عمومی   و موضوعات تخصصی   با توجه به رشته انتخابی دانشجویان می‌باشد. ازجمله دروس عمومی دوره‌های آموزش معلمان مقطع آموزش متوسطه می‌توان به موضوعات اجتماعی، آموزشی و روان شناختی اشاره نمود.دروس اختیاری فنی و غیر فنی آموزش معلمان از كمتر از 20 % كل واحدها متشكل می‌گردد. حداقل واحد‌های عملی تدریس متشكل از 15 واحد درسی است كه حداقل 10 واحد درسی آن   از طریق تدریس عملی در مراكز آموزش متوسطه ارائه گردیده و سایر واحدها تحت عنوان آمادگی آموزشی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی برنامه‌های آموزشی تعلیم می‌گردد.گفتنیست كه دراحرازتخصص‌های آموزش فنی واحدهای عملی تدریس به‌صورت كار عملی فنی و حرفه‌ای ارائه می‌گردد.

 کادر مراکزآموزش پیش‌دانشگاهی

 كادر حرفه‌ای

از جمله مهم‌ترین كادر حرفه‌ای مراكز آموزش غیردانشگاهی كشور اسپانیا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1- كادر پرستاری كه عهده‌دار مسوولیت مراقبت و نظارت بر سلامت دانش‌آموزان بیمار و تجویز دارو و ارائه خدمات مراقبتی اولیه به آنان می‌باشند.

2- كادر گفتار درمانی كه عهده‌دار مسوولیت كشف بی‌نظمی‌های رفتاری و تغییرات متناوب كلام و ارائه كمك‌های لازم در این زمینه می‌باشند.

3- كادر فیزیوتراپی كه عهده‌دار مسوولیت زیر نظر گرفتن رفتارهای فیزیكی و جسمانی دانش‌آموزان و كشف مشكلات جسمانی آنان و نظارت بر سلامتی دانش‌آموزان در زمان عدم حضور كادر پرستاری می‌باشند.

4- ناظمین مدارس كه عهده‌دار مسوولیت نظارت بر رفتار دانش‌آموزان در راهروهای مدارس به هنگام زنگ تفریح و عدم حضور معلمین در كلاس، ارائه خدمات رفاهی نظیر تدارك سرویس ایاب و ذهاب، سرویس بهداشتی و آرایشی و تغذیه به دانش‌آموزان می‌باشند.

گفتنی است كه ناظمین مدارس ملزم به برخورداری از حداقل مدرك (FPII) می‌باشند.

5- كادر مشاورین تحصیلی كه به ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانش‌آموزان مبادرت می‌نمایند.

 كادر اداری و خدماتی

از جمله مهم‌ترین اعضای كادر اداری و خدماتی مراكز آموزش پیش‌دانشگاهی كشور اسپانیا می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1- كادر اداری مشتمل بر كادر امور دفتری، اپراتورها و كادر پردازشگری اطلاعات.

2- كادر خدماتی مشتمل بر سرایداران،‌ نگهبانان،‌ پرسنل نظافت رستوران مدیریت رستوران، رانندگان،‌ باغبانان، خیاط‌ها و پرسنل لباسشویی.

3-كادر كامپیوتری مشتمل بر برنامه‌سازان – تحلیل‌گران و مسوولین مراكز آرشیو،‌ فیلم و اسناد مراكز آموزشی.

4-كادر كتابخانه‌ مشتمل بر كتابداران و كمك كتابداران.

 فرصت‌‌های خدمتی معلمین مقاطع آموزش پیش دانشگاهی

 تاریخچه

از نقطه نظر تاریخی فرصت‌های خدمتی معلمین در مدارس آموزش متوسطه و ابتدایی متفاوت می‌باشد. معلمین آموزش ابتدایی در اسپانیا از موقعیت‌های كاری موقت تا سال1970 برخوردار بوده و حقوق خود را از طریق دولت دریافت می‌نمودند. علاوه براین، نرخ نزولی دانش‌آموزان این مقطع به‌ویژه در مناطق روستایی مشكلاتی را برای حرفه آموزش معلمان این مقطع بوجود آورده بود. معلمان آموزش متوسطه نیز به طور سنتی از فرصت‌های آموزشی مرتبط با نیازمندی‌های آموزش عالی‌ بهره‌برداری نموده   و به فعالیت در بخش‌های   مختلف آموزشی مبادرت می‌‌نمودند. با اجرای فرآیند عمومی آموزشی طی سال 1970 موقعیت معلمین با تغییرات اساسی مواجه گردید كه از آن جمله می‌توان به لحاظ نمودن كلیه معلمان در   برنامه EGB  اشاره نمود. گفتنی است كه این برنامه بر امور اقتصادی و فرصت‌های شغلی برای معلمین مشتمل می‌گردید. این فرآیند و قوانین بعدی به هماهنگی كادر آموزشی به طور منظم در هر دو بخش عمومی و خصوصی و در كلیه سطوح آموزشی منجر گردید. لازم به ذكر است كه در مفاد این قوانین بر مدارك مورد نیاز تدریس در مراكز مختلف تحصیلی، عضویت در گروه‌های آموزشی، استانداردهای قانونی و كاری و دیگر جنبه‌های   فرصت خدماتی معلمین تأكید عمده‌ای لحاظ گردیده است. علاوه بر این، مطابق قانون فوق، معلمان كشور مشمول قانون خدمات اداری و دولتی گردیدند. طی سال 1978 همچنین قوانینی در جهت اصلاح قوانین پیشین خدمات عمومی و رسمی معلمین جوامع مستقل وضع گردید. با تدوین برنامه LOGSE و پذیرش آن طی سال1990، از این برنامه تحت عنوان چارچوب جدید قانونی خدمات عمومی معلمین یاد می‌گردد. در حال حاضر و بنا برقانون مذكور، به اجرای قوانین خاص خود درخصوص آموزش رسمی كادر آموزش مبادرت می‌نمایند و این در حالی است كه قوانین پایه ‌برنامه LOGSE نیز از اعتبار برخوردار می‌باشد. معلمین مدارس خصوصی نیز از قوانین‌كاری ویژه خود برخودار می‌باشند. دولت اسپانیا، پس از انجام مشاوره‌هایی با اتحادیه‌های معلمان، وزارت آموزش و وزارت كاربه تعیین حداقل درآمد معلمان مراكز آموزش خصوصی و دولتی مبادرت می‌نمایند.

 قوانین آموزشی

قانون ویژه فرصت‌های اشتغال به شغل معلمی در مدارس كشور در قالب فرآیند معیارهای بهبود خدمات عمومی معلمین طی سال1984 به مورد اجراء در آمده و طی سال 1988اصلاح گردید. طی سال   1995 نیز قوانین جداگانه‌ای در خصوص رویه حقوق بازنشستگی معلمین مقاطع مختلف آموزشی به تصویب رسید. علاوه براین برنامه اصلاحیه فرآیندعمومی آموزش با عنوان (LODE) طی سال 1985   به عنوان معیاری برای استخدام و اخراج معلمان در نظر گرفته شد بعدها طی سال 1995، قوانین فوق در قالب برنامه LOPEG اصلاح گردید علاوه براین، حدود صحیح فاكتورهای ساختار آموزش معلمان سال 1978 اعم از آزادی تحصیلی، آزادی همكاری با اتحادیه‌های كاری و مشاركت در جهت نظارت و مدیریت مناسب موسسات عمومی مشخص گردید. فرآیند سازماندهی عمومی سیستم آموزشی (LOGSE) تدوین یافته طی سال1990 برگروه‌های جدید كادر آموزشی غیردانشگاهی و تشریح ویژگی‌های اصلی این افراد تأكید می‌‌نماید.   علاوه براین چندین حكم سلطنتی در خصوص تعیین جایگاه معلمین، عضویت آنان در كادر استخدامی كشور، ارائه تخصص‌های كاری و آموزشی به آنان، انتقال معلمین، قوانین ویژه آزمون‌های جامع جهت تعیین سطح معلمین به تصویب رسیده است.  تدوین برنامه LOPEG  طی سال 1995   نیز بر ارتقاء كارآیی‌های معلمین تأكید دارد. كادر خصوصی و غیردانشگاهی حوزه آموزش نیز بر مبنای قانون مصوب سال1980 از قوانین كار ( در خصوص ارتباطات شغلی و استخدامی معلمین به فعالیت می‌پردازند.

 نهادهای مركزی

دولت اسپانیا مسئول تعیین خط مشی پرسنلی و اجرایی و تنظیم قدرتها در امور اداری و خدماتی كشور می‌باشد. مطابق قانون اساسی كشور وزارت خدمات كشور نیز عهده‌دار مسئوولیت هماهنگی و نظارت برروند اجرای خط مشی‌های دولتی درخصوص استخدام كادر آموزشی و مدیریتی مراكز آموزش كشور   جوامع مستقل نیز به تنظیم قوانین خدمات عمومی خود   می‌پردازند كادر آموزشی مؤسسات خصوصی نیز مشمول قانون‌كار بوده و توسط دولت و سازمان استخدامی كشور مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند. برنامه‌های LOPEG و LODE نیز مطابق معیار ویژه و معینی در خصوص استخدام و اخراج كادر آموزشی   تدوین گردیده‌اند.

 شرایط استخدامی معلمین

از جمله مهم‌ترین   شرایط استخدامی جهت استخدام معلمین مقاطع مختلف آموزش در مراكز دولتی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

الف )برخورداری از متبوعیت كشور اسپانیا یا عضویت در اتحادیه اروپایی (پیش بینی هایی برای شهروندان دیگر كشورهای اروپایی اتخاذ گردیده است) گفتنی است كه داوطلبین غیراسپانیایی ملزم به پیروی از قوانین اسپانیا به طور كامل می‌باشند.

ب )برخورداری از سن بیش از 18   سال.

ج )عدم مواجهه با هیچگونه ناراحتی جسمی و روانی ناسازگار با آموزش.

د )عدم سوء سابقه اخراج از مناصب اداری و خدماتی در گذشته.

ر )برخورداری از گواهی‌نامه آموزش عمومی پایه جهت تدریس در سطح آموزش ابتدایی و پیش‌دبستانی

ز ) برخورداری از مدرك لینكشادو، معماری یا مدارك معادل آموزش آن جهت تدریس در مراكز   حرفه‌ای و تخصصی.

گفتنی است كه در برخی از تخصص‌های مرتبط با آموزش حرفه‌ای برخورداری گواهی‌نامه مهندسی فنی، معماری فنی و مدارك معادل آن الزامی است. علاوه بر این كلیه داوطلبان ملزم به برخورداری از مدرك حرفه‌ای و تخصصی می‌باشند لازم به ذكر است آندسته از معلمین كه از مدرك لینكشادو در آموزش تعلیمی و نیز تخصص‌هایی در زمینه روانشناسی، علوم تعلیمی و تكنولوژی و یا تجربه تدریس در مؤسسات آموزش خصوصی و عمومی برخوردار باشند، از گذراندن این پیش نیاز معاف می‌باشند.

 آموزش معلمین مراکز آموزش خصوصی

مراكز و مؤسسات خصوصی به استخدام معلمین خود با توجه به قوانین استخدامی خاص مبادرت می‌نمایند. استخدام معلمین مراكز آموزشی خصوصی بر مبنای توافقات میان شورای آموزشی رؤسا   و مالكین مؤسسات آموزشی صورت می‌گیرد. گفتنی است كه چنین معیاری بر برنامه  Lode و بخشی از برنامه LOPEG در خصوص ارزیابی شایستگی و توانایی داوطلبان استوار می‌باشد. كادر آموزشی مراكز خصوصی ملزم به گذراندن دوره‌های3 تا 6 ماهه آموزشی در قالب آموزش پایه می‌باشند. گفتنی است كه پس از اتمام دوره‌های مذكور معلمین به استخدام ثابت مراكز در می‌آیند. بر طبق توافقات جمعی در مراكز آموزش خصوصی، كادر آموزشی برمبنای ظرفیت‌ها، درجات تحصیلی، و استعداد و توانایی شغلی گروه‌بندی می گردند.

 قوانین اخراج كادر آموزشی

مطابق برنامه LODE ، قوانین اخراج معلمین از مراكز آموزشی عمومی تدوین گردیده كه اصلاحاتی در این برنامه در برنامه LOPEG صورت پذیرفته است. اخراج معلمین از مراكز آموزش عمومی براساس اعلان شورای آموزشی و با اكثریت آراء صورت گرفته و دلیل اخراج معلم به طور كامل بازگو گردد.

 حقوق و مزایای كاری معلمان

حقوق و مزایای معلمین سطوح مختلف آموزشی غیردانشگاهی برحسب گروه تخصصی، طبقات آموزشی، سطوح و ارشدیت معلمین تنظیم و پرداخت می‌گردد. معلمین مراكز آموزش دولتی بر موارد ذیل مشتمل می‌گردد :

1- حقوق پایه كه به طور استاندارد به كلیه معلمین پرداخت می‌گردد.

2- حقوق ارشدیت كه براساس تعداد سنوات خدمت آموزشی و همكاری با گروه‌ها آموزشی و پرداخت می‌گردد.

3- گفتنی است كه پرداخت حقوق ارشدیت معلمین هر 3 سال یكبار صورت می‌پذیرد.

4- حقوق مازاد و اضافه كاری كه 2 بار در سال علاوه بر حقوق پایه به معلمین پرادخت می‌گردد.

در جوامع مستقل نیز حقوق ومزایای معلمان بصورت تركیبی مشتمل بر 3 جزء به شرح ذیل به آنان ارائه می‌گردد :

1- حقوق ثابت و مشترك برای هر گروه از معلمین

2- حقوق متناسب با سطوح تحصیلی و تخصصی آنان

3- حقوق 6 سال یكبار مبتنی بر درجه ارشدیت و تخصص معلمین كه به معلمین برخورد از مدت زمان 1000-600 ساعت تدریس طی 6 سال تحصیلی پرداخت می‌گردد.

در مراكز آموزش خصوصی نیز حقوق و مزایای كادر آموزشی برحقوق پایه، عرضه دستمزدهای انتقالی و بهره‌وری كاری و مزایای یازده ماهه مشتمل می‌گردد.

 زمان كاری معلمین

معلمین مراكز آموزش دولتی از 5/37 ساعت كاری در هفته برخوردار می‌باشند. گفتنی است كه 30 ساعت از این زمان به فالیت‌های آموزشی (كلاسی) اختصاص می‌یابد. از 30ساعت مذكور حداقل مدت   25 ساعت آموزشی به آموزش ابتدایی و 18 ساعت به آموزش متوسطه اختصاص می‌یابد. به طور كلی می‌توان گفت كه ساعات سالانه آموزش مراكز دولتی بر1180 ساعت مشتمل می‌گردد. كه از این زمان،   850 ساعت به ساعات كلاسی و بقیه زمان به عنوان ساعات استراحت منظور می‌گردد. میزان فعالیت روزانه معلمان مدارس خصوصی نیز بستگی به توافقات جمعی شوراهای تصمیم‌گیری مراكز آموزشی دارد گفتنی است كه این توافقات در مؤسسات آموزش ابتدایی بر32 ساعت آموزشی در هفته (1398ساعت در سال) بالغ می‌گردد. در دیگر سطوح آموزشی توافق بر ارائه آموزش 27 ساعت در هفته (1089ساعت در سال) می‌باشد كه 237‌ ساعت آموزش تكمیلی را نیز باید به این ساعات اضافه نمود. علاوه براین 50 ساعت نیز به روز نمودن فعالیت‌های آموزشی اختصاص می‌یابد.

 تعطیلات رسمی کادر آموزشی

تعطیلات رسمی كادر آموزشی مراكز آموزش عمومی و خصوصی بر تعطیلات یك ماهه تابستانی، تعطیلات 8 روزه عید پاك و تعطیلات 15 روزه عید كریسمس مشتمل می‌گردد. به استثنای تعطیلات فوق، معلمان مراكز آموزش عمومی از تقویم كاری منظم (بین اول جولای تا 31 آگوست) برخودار می‌باشند. تعطیلات كادر آموزش مدارس خصوصی نیز بر تعطیلات یك ماهه تابستانی، تعطیلات10روزه   بین سال تحصیلی ( كه عمدتاً در خصوص معلمین مراكز آموزش ابتدایی مصداق می‌یابد)، تعطیلات 5روزه در سال، تعطیلات عید پاك و كریسمس مشتمل می‌گردد. علاوه براین، هر سال50 در صد از كادر آموزشی از تعطیلات مازاد2 هفته‌ای طی فصل ثابت برخوردار می‌گردند. گفتنی است كه تعطیلات فوق در خصوص مداری ارائه كننده رشته های آموزشی تابستانه مصداق نمی‌یابد.

 بازنشستگی معلمین

قانون بازنشستگی معلمین مراكز دولتی طی سال 1995 اصلاح گردید.. مطابق این قانون سن بازنشستگی معلمین به رده سنی 65 سالگی كاهش یافت. این در حالی است كه برخی از معلمین به ارائه تقاضای بازنشستگی خود طی سن60 سالگی بطور داوطلبانه مبادرت می‌نمایند. كه در این صورت ملزم به برخورداری از حداقل سنوات   خدمتی به مدت 15سال می‌باشند. علاوه بر این گاهی اوقات بازنشستگی بر اثر ناتوانی جسمی و روحی افراد و یا مواجهه با صدمات جسمی زودتر ازموعد مقررصورت    می‌گیرد. به طور كلی می‌توان گفت كه سن اجباری بازنشستگی در مراكز آموزش دولتی 65 سال می‌باشد. در مراكز   آموزش خصوصی نیز سن بازنشستگی 65سال   می‌باشد. این درحالی است كه معلمین محروم از حق بیمه و یا بیمه دوره‌ای مجاز به تدریس تا سن 70 سالگی می‌باشند.

آموزش اساتید دانشگاهی

مطابق برنامه (LRU) اساتید دانشگاه‌ها ملزم به برخورداری از مدرك دكتری می‌باشند. عناوین استاد   و استادیار دانشگاه به افراد برخوردار ازمدرك لینكشادو، معماری یامهندسی ویا حوزه‌های   علوم تخصصی   دیگر توسط شوراهای دانشگاهی اعطا می‌گردد.

 تاریخچه

ازدیدگاه تاریخی، آموزش اساتید دانشگاه دراسپانیا دردانشگاه‌ها اجراء می‌گردیده است. طی سال 1857مطابق با فرآیند ساختارعمومی آموزش، حداقل پیش نیاز تدریس در دانشگاه‌ها، برخوردارازمدرك دكتری اعلام گردید.گفتنی است كه این پیش نیاز دركلیه رشته‌ها و برای كلیه اساتید دانشگاه‌ها وجود داشته است. به طور كلی تا بیش از سال 1970 اعتقاد براین كه آموزش اساتید دانشگاهی بر الگوها و حوزه‌های درسی بجای آموزش تعلیمی و یا روش آموزشی تمركز دارد. این درحالی است كه با تدوین برنامه (LGE) طی سال1970، برای نخستین بار، آموزش‌های تعلیمی ویژه به اساتید دانشگاهی ارائه گردید. گفتنی است كه در حال حاضر این آموزش‌ها امروزه در مؤسسات علوم آموزشی در طول دوره دكتری یا طول دوره استادیاری ارائه می‌گردد. طی سال1983، با تدوین برنامه LRU چارچوب جدید قانونی ویژه آموزش معلمان در دانشگاه‌های اسپانیا اتخاذ گردید. مطابق برنامه‌ای ساده سازی ساختار آموزش دانشگاهی و تقسیم نیروهای آن به طبقات تحصیلی مختلف به وقوع پیوست.علاوه براین،مطابق این فرآیند دانشگاه‌ها ازمجوز همكاری موقتی با مدرسین مختلف برخوردار گردیدند. گفتنیست كه این مدرسین عمدتاً ازمیان اساتید غیر دانشگاهی و همچنین از میان مدرسین مراكز آموزش متوسطه انتخاب می‌گردد. اتخاذ چنین فرآیندی تا برانجامست كه دانشگاه‌های خصوصی و عمومی، كمتر از 50 درصد كادر آموزشی برخوردار از مدرك دكتری بهره‌مند می‌باشند.

 قوانین آموزشی

1- قانون مصوب سال1983درخصوص كادر آموزشی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كه در قالب برنامه فرآیند ارتقاء‌ كیفی و كمی دانشگاه‌ها (LRU)  به مود اجراء گذارده می‌شود.

 فرصت‌های كاری اساتید دانشگاهی

 تاریخچه

ازنقطه نظر تاریخی دانشگاههای اسپانیا به طورسنتی ازماهیت تمركزگرا وغیرتمركزگرا برخوردار بوده‌ آموزشی ملزم به فعالیت در چهارچوبهای قانونی معین شده توسط دولت می‌بود. از این روی،‌ سازماندهی سنتی ساختار كادر آموزشی بر سیستم فردگرایی و ثبات اساتید، ثبات كاری و بهره‌گیری از معلمین بصورت تیم‌های كاری استوار بود. در راستای برطرف نمودن این مشكل، تلاشهای مختلفی طی دهه‌های 60 و70 میلادی در جهت منظور نمودن بخش‌های جانشین دانشگاهی برای حضور ثابت اساتید صورت گرفت. پس از اعمال چنین تلاشهایی، جایگاه اساتید دانشگاه به عنوان اساتید رسمی دانشگاه‌ها و مركز آموزش عالی تغییر یافت. با وجود این افزایش نرخ دانشجویان دانشگاهی طی دهه‌های اخیر به افزایش تعداد اساتید غیررسمی دانشگاهی درمقایسه با اساتید رسمی دانشگاهها منجر گردید.عدم ثبات موقعیت كاری در این گروهها و وجود تعارضات فرهنگی میان اساتید نیز به افزایش حقوق و ظرفیت‌های آموزش ثابت در دانشگاهها منجر گردید. با انطباق ساختار آموزشی اسپانیا طی سال 1978با مؤسسات جوامع مستقل، استقلال دانشگاههای كشور به رسمیت شناخته شده و الگوی متمركز سنتی دانشگاههای اسپانیا در خصوص استخدام كادر آموزش این سطح آموزشی، مورد تعدیل و اصلاح قرار گرفت. با ارائه و اجرای برنامه LRU طی سال1983، چارچوب قانونی دانشگاههای اسپانیا تغییر یافته و توجه خاصی به بهبود موقعیت اساتید دانشگاهی معطوف گردید.

 قوانین آموزشی

طی سال 1983، فرآیند پویایی دانشگاهی (LRU) در راستای سازماندهی ساختار قانونی كادر آموزشی دانشگاهی مراكز آموزش عالی به مورد اجرا درآمد. هدف این فرآیند مذكور تأكید بر توسعه برنامه‌های آموزش دانشگاهی درمراكز آموزش دولتی بود. علاوه بر این، فرآیند فوق به انطباق جوامع مستقل با وظایف گروههای رسمی تأكید داشت. به طوركلی می‌توان گفت كه فرآیند فوق بر دو اصل ارائه خدمات عمومی آموزش عالی به جوامع مستقل و تبدیل مؤسسات آموزش تكمیلی به دانشگاهها در چارچوب استقلال‌دهی به این مؤسسات استوار می‌باشد. اساتید متعلق به گروه‌های رسمی دانشگاهی موضوع برنامه (LRU) بوده و قانون خدمات آموزش عمومی و رسمی نیز شامل حال آنان می‌گردد. (LRU) همچنین به گسترش این قوانین در جوامع مستقل پرداخته و به تطبیق قوانین دانشگاهها در این مناطق می‌پردازد. طی سال 1985كادر آموزشی دانشگاههای عمومی بطورمنظم هماهنگ شده و مسئولیتهایشان مشخص گردید.هماهنگی اساتید دانشگاههای عمومی از چند جنبه من جمله سازماندهی وظایف آموزشی و تعیین حقوق‌ و درآمد ثابت اساتید دانشگاهی مورد تأكید است.علاوه بر این، چندین حكم پادشاهی نیزدرخصوص تنظیم مباحث مختلف دانشگاههای مختلف عمومی مشتمل بر رویه‌های آزمون رقابتی استخدامی به منظور برطرف نمودن خلاءكمبود كادرآموزش دانشگاهی وهیئت‌ علمی دانشگاهها، درآمدكادر آموزشی،برقراری ارتباطات همكاری میان اساتید دانشگاههای عمومی و تعیین رویه‌هایی جهت ارزیابی تحقیقات میدانی به تصویب رسیده است. درقانون عمومی كاراسپانیا نیز فرصتهای شغلی در ارتباط با استخدام اساتید دانشگاهی پیش بینی گردیده است.

 


 

قوانین آموزشی

قانون ویژه فرصت‌های اشتغال به شغل معلمی در مدارس كشور در قالب فرآیند معیارهای بهبود خدمات عمومی معلمین طی سال1984 به مورد اجراء در آمده و طی سال 1988اصلاح گردید. طی سال   1995 نیز قوانین جداگانه‌ای در خصوص رویه حقوق بازنشستگی معلمین مقاطع مختلف آموزشی به تصویب رسید. علاوه براین برنامه اصلاحیه فرآیندعمومی آموزش با عنوان (LODE) طی سال 1985   به عنوان معیاری برای استخدام و اخراج معلمان در نظر گرفته شد بعدها طی سال 1995، قوانین فوق در قالب برنامه LOPEG اصلاح گردید علاوه براین، حدود صحیح فاكتورهای ساختار آموزش معلمان سال 1978 اعم از آزادی تحصیلی، آزادی همكاری با اتحادیه‌های كاری و مشاركت در جهت نظارت و مدیریت مناسب موسسات عمومی مشخص گردید. فرآیند سازماندهی عمومی سیستم آموزشی (LOGSE) تدوین یافته طی سال1990 برگروه‌های جدید كادر آموزشی غیردانشگاهی و تشریح ویژگی‌های اصلی این افراد تأكید می‌‌نماید.   علاوه براین چندین حكم سلطنتی در خصوص تعیین جایگاه معلمین، عضویت آنان در كادر استخدامی كشور، ارائه تخصص‌های كاری و آموزشی به آنان، انتقال معلمین، قوانین ویژه آزمون‌های جامع جهت تعیین سطح معلمین به تصویب رسیده است.  تدوین برنامه LOPEG  طی سال 1995   نیز بر ارتقاء كارآیی‌های معلمین تأكید دارد. كادر خصوصی و غیردانشگاهی حوزه آموزش نیز بر مبنای قانون مصوب سال1980 از قوانین كار ( در خصوص ارتباطات شغلی و استخدامی معلمین به فعالیت می‌پردازند.

نهادهای مركزی

دولت اسپانیا مسئول تعیین خط مشی پرسنلی و اجرایی و تنظیم قدرتها در امور اداری و خدماتی كشور می‌باشد. مطابق قانون اساسی كشور وزارت خدمات كشور نیز عهده‌دار مسئوولیت هماهنگی و نظارت برروند اجرای خط مشی‌های دولتی درخصوص استخدام كادر آموزشی و مدیریتی مراكز آموزش كشور   جوامع مستقل نیز به تنظیم قوانین خدمات عمومی خود   می‌پردازند كادر آموزشی مؤسسات خصوصی نیز مشمول قانون‌كار بوده و توسط دولت و سازمان استخدامی كشور مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند. برنامه‌های LOPEG و LODE نیز مطابق معیار ویژه و معینی در خصوص استخدام و اخراج كادر آموزشی   تدوین گردیده‌اند.

شرایط استخدامی معلمین

از جمله مهم‌ترین   شرایط استخدامی جهت استخدام معلمین مقاطع مختلف آموزش در مراكز دولتی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

الف )برخورداری از متبوعیت كشور اسپانیا یا عضویت در اتحادیه اروپایی (پیش بینی هایی برای شهروندان دیگر كشورهای اروپایی اتخاذ گردیده است) گفتنی است كه داوطلبین غیراسپانیایی ملزم به پیروی از قوانین اسپانیا به طور كامل می‌باشند.

ب )برخورداری از سن بیش از 18   سال.

ج )عدم مواجهه با هیچگونه ناراحتی جسمی و روانی ناسازگار با آموزش.

د )عدم سوء سابقه اخراج از مناصب اداری و خدماتی در گذشته.

ر )برخورداری از گواهی‌نامه آموزش عمومی پایه جهت تدریس در سطح آموزش ابتدایی و پیش‌دبستانی

ز ) برخورداری از مدرك لینكشادو، معماری یا مدارك معادل آموزش آن جهت تدریس در مراكز   حرفه‌ای و تخصصی.

گفتنی است كه در برخی از تخصص‌های مرتبط با آموزش حرفه‌ای برخورداری گواهی‌نامه مهندسی فنی، معماری فنی و مدارك معادل آن الزامی است. علاوه بر این كلیه داوطلبان ملزم به برخورداری از مدرك حرفه‌ای و تخصصی می‌باشند لازم به ذكر است آندسته از معلمین كه از مدرك لینكشادو در آموزش تعلیمی و نیز تخصص‌هایی در زمینه روانشناسی، علوم تعلیمی و تكنولوژی و یا تجربه تدریس در مؤسسات آموزش خصوصی و عمومی برخوردار باشند، از گذراندن این پیش نیاز معاف می‌باشند.

آموزش معلمین مراکز آموزش خصوصی

مراكز و مؤسسات خصوصی به استخدام معلمین خود با توجه به قوانین استخدامی خاص مبادرت می‌نمایند. استخدام معلمین مراكز آموزشی خصوصی بر مبنای توافقات میان شورای آموزشی رؤسا   و مالكین مؤسسات آموزشی صورت می‌گیرد. گفتنی است كه چنین معیاری بر برنامه  Lode و بخشی از برنامه LOPEG در خصوص ارزیابی شایستگی و توانایی داوطلبان استوار می‌باشد. كادر آموزشی مراكز خصوصی ملزم به گذراندن دوره‌های3 تا 6 ماهه آموزشی در قالب آموزش پایه می‌باشند. گفتنی است كه پس از اتمام دوره‌های مذكور معلمین به استخدام ثابت مراكز در می‌آیند. بر طبق توافقات جمعی در مراكز آموزش خصوصی، كادر آموزشی برمبنای ظرفیت‌ها، درجات تحصیلی، و استعداد و توانایی شغلی گروه‌بندی می گردند.

قوانین اخراج كادر آموزشی

مطابق برنامه LODE ، قوانین اخراج معلمین از مراكز آموزشی عمومی تدوین گردیده كه اصلاحاتی در این برنامه در برنامه LOPEG صورت پذیرفته است. اخراج معلمین از مراكز آموزش عمومی براساس اعلان شورای آموزشی و با اكثریت آراء صورت گرفته و دلیل اخراج معلم به طور كامل بازگو گردد.

حقوق و مزایای كاری معلمان

حقوق و مزایای معلمین سطوح مختلف آموزشی غیردانشگاهی برحسب گروه تخصصی، طبقات آموزشی، سطوح و ارشدیت معلمین تنظیم و پرداخت می‌گردد. معلمین مراكز آموزش دولتی بر موارد ذیل مشتمل می‌گردد :

1- حقوق پایه كه به طور استاندارد به كلیه معلمین پرداخت می‌گردد.

2- حقوق ارشدیت كه براساس تعداد سنوات خدمت آموزشی و همكاری با گروه‌ها آموزشی و پرداخت می‌گردد.

3- گفتنی است كه پرداخت حقوق ارشدیت معلمین هر 3 سال یكبار صورت می‌پذیرد.

4- حقوق مازاد و اضافه كاری كه 2 بار در سال علاوه بر حقوق پایه به معلمین پرادخت می‌گردد.

در جوامع مستقل نیز حقوق ومزایای معلمان بصورت تركیبی مشتمل بر 3 جزء به شرح ذیل به آنان ارائه می‌گردد :

1- حقوق ثابت و مشترك برای هر گروه از معلمین

2- حقوق متناسب با سطوح تحصیلی و تخصصی آنان

3- حقوق 6 سال یكبار مبتنی بر درجه ارشدیت و تخصص معلمین كه به معلمین برخورد از مدت زمان 1000-600 ساعت تدریس طی 6 سال تحصیلی پرداخت می‌گردد.

در مراكز آموزش خصوصی نیز حقوق و مزایای كادر آموزشی برحقوق پایه، عرضه دستمزدهای انتقالی و بهره‌وری كاری و مزایای یازده ماهه مشتمل می‌گردد.

زمان كاری معلمین

معلمین مراكز آموزش دولتی از 5/37 ساعت كاری در هفته برخوردار می‌باشند. گفتنی است كه 30 ساعت از این زمان به فالیت‌های آموزشی (كلاسی) اختصاص می‌یابد. از 30ساعت مذكور حداقل مدت   25 ساعت آموزشی به آموزش ابتدایی و 18 ساعت به آموزش متوسطه اختصاص می‌یابد. به طور كلی می‌توان گفت كه ساعات سالانه آموزش مراكز دولتی بر1180 ساعت مشتمل می‌گردد. كه از این زمان،   850 ساعت به ساعات كلاسی و بقیه زمان به عنوان ساعات استراحت منظور می‌گردد. میزان فعالیت روزانه معلمان مدارس خصوصی نیز بستگی به توافقات جمعی شوراهای تصمیم‌گیری مراكز آموزشی دارد گفتنی است كه این توافقات در مؤسسات آموزش ابتدایی بر32 ساعت آموزشی در هفته (1398ساعت در سال) بالغ می‌گردد. در دیگر سطوح آموزشی توافق بر ارائه آموزش 27 ساعت در هفته (1089ساعت در سال) می‌باشد كه 237‌ ساعت آموزش تكمیلی را نیز باید به این ساعات اضافه نمود. علاوه براین 50 ساعت نیز به روز نمودن فعالیت‌های آموزشی اختصاص می‌یابد.

تعطیلات رسمی کادر آموزشی

تعطیلات رسمی كادر آموزشی مراكز آموزش عمومی و خصوصی بر تعطیلات یك ماهه تابستانی، تعطیلات 8 روزه عید پاك و تعطیلات 15 روزه عید كریسمس مشتمل می‌گردد. به استثنای تعطیلات فوق، معلمان مراكز آموزش عمومی از تقویم كاری منظم (بین اول جولای تا 31 آگوست) برخودار می‌باشند. تعطیلات كادر آموزش مدارس خصوصی نیز بر تعطیلات یك ماهه تابستانی، تعطیلات10روزه   بین سال تحصیلی ( كه عمدتاً در خصوص معلمین مراكز آموزش ابتدایی مصداق می‌یابد)، تعطیلات 5روزه در سال، تعطیلات عید پاك و كریسمس مشتمل می‌گردد. علاوه براین، هر سال50 در صد از كادر آموزشی از تعطیلات مازاد2 هفته‌ای طی فصل ثابت برخوردار می‌گردند. گفتنی است كه تعطیلات فوق در خصوص مداری ارائه كننده رشته های آموزشی تابستانه مصداق نمی‌یابد.

بازنشستگی معلمین

قانون بازنشستگی معلمین مراكز دولتی طی سال 1995 اصلاح گردید.. مطابق این قانون سن بازنشستگی معلمین به رده سنی 65 سالگی كاهش یافت. این در حالی است كه برخی از معلمین به ارائه تقاضای بازنشستگی خود طی سن60 سالگی بطور داوطلبانه مبادرت می‌نمایند. كه در این صورت ملزم به برخورداری از حداقل سنوات   خدمتی به مدت 15سال می‌باشند. علاوه بر این گاهی اوقات بازنشستگی بر اثر ناتوانی جسمی و روحی افراد و یا مواجهه با صدمات جسمی زودتر ازموعد مقررصورت    می‌گیرد. به طور كلی می‌توان گفت كه سن اجباری بازنشستگی در مراكز آموزش دولتی 65 سال می‌باشد. در مراكز   آموزش خصوصی نیز سن بازنشستگی 65سال   می‌باشد. این درحالی است كه معلمین محروم از حق بیمه و یا بیمه دوره‌ای مجاز به تدریس تا سن 70 سالگی می‌باشند.

آموزش اساتید دانشگاهی

مطابق برنامه (LRU) اساتید دانشگاه‌ها ملزم به برخورداری از مدرك دكتری می‌باشند. عناوین استاد   و استادیار دانشگاه به افراد برخوردار ازمدرك لینكشادو، معماری یامهندسی ویا حوزه‌های   علوم تخصصی   دیگر توسط شوراهای دانشگاهی اعطا می‌گردد.

تاریخچه

ازدیدگاه تاریخی، آموزش اساتید دانشگاه دراسپانیا دردانشگاه‌ها اجراء می‌گردیده است. طی سال 1857مطابق با فرآیند ساختارعمومی آموزش، حداقل پیش نیاز تدریس در دانشگاه‌ها، برخوردارازمدرك دكتری اعلام گردید.گفتنی است كه این پیش نیاز دركلیه رشته‌ها و برای كلیه اساتید دانشگاه‌ها وجود داشته است. به طور كلی تا بیش از سال 1970 اعتقاد براین كه آموزش اساتید دانشگاهی بر الگوها و حوزه‌های درسی بجای آموزش تعلیمی و یا روش آموزشی تمركز دارد. این درحالی است كه با تدوین برنامه (LGE) طی سال1970، برای نخستین بار، آموزش‌های تعلیمی ویژه به اساتید دانشگاهی ارائه گردید. گفتنی است كه در حال حاضر این آموزش‌ها امروزه در مؤسسات علوم آموزشی در طول دوره دكتری یا طول دوره استادیاری ارائه می‌گردد. طی سال1983، با تدوین برنامه LRU چارچوب جدید قانونی ویژه آموزش معلمان در دانشگاه‌های اسپانیا اتخاذ گردید. مطابق برنامه‌ای ساده سازی ساختار آموزش دانشگاهی و تقسیم نیروهای آن به طبقات تحصیلی مختلف به وقوع پیوست.علاوه براین،مطابق این فرآیند دانشگاه‌ها ازمجوز همكاری موقتی با مدرسین مختلف برخوردار گردیدند. گفتنیست كه این مدرسین عمدتاً ازمیان اساتید غیر دانشگاهی و همچنین از میان مدرسین مراكز آموزش متوسطه انتخاب می‌گردد. اتخاذ چنین فرآیندی تا برانجامست كه دانشگاه‌های خصوصی و عمومی، كمتر از 50 درصد كادر آموزشی برخوردار از مدرك دكتری بهره‌مند می‌باشند.

قوانین آموزشی

1- قانون مصوب سال1983درخصوص كادر آموزشی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كه در قالب برنامه فرآیند ارتقاء‌ كیفی و كمی دانشگاه‌ها (LRU)  به مود اجراء گذارده می‌شود.

فرصت‌های كاری اساتید دانشگاهی

تاریخچه

ازنقطه نظر تاریخی دانشگاههای اسپانیا به طورسنتی ازماهیت تمركزگرا وغیرتمركزگرا برخوردار بوده‌ آموزشی ملزم به فعالیت در چهارچوبهای قانونی معین شده توسط دولت می‌بود. از این روی،‌ سازماندهی سنتی ساختار كادر آموزشی بر سیستم فردگرایی و ثبات اساتید، ثبات كاری و بهره‌گیری از معلمین بصورت تیم‌های كاری استوار بود. در راستای برطرف نمودن این مشكل، تلاشهای مختلفی طی دهه‌های 60 و70 میلادی در جهت منظور نمودن بخش‌های جانشین دانشگاهی برای حضور ثابت اساتید صورت گرفت. پس از اعمال چنین تلاشهایی، جایگاه اساتید دانشگاه به عنوان اساتید رسمی دانشگاه‌ها و مركز آموزش عالی تغییر یافت. با وجود این افزایش نرخ دانشجویان دانشگاهی طی دهه‌های اخیر به افزایش تعداد اساتید غیررسمی دانشگاهی درمقایسه با اساتید رسمی دانشگاهها منجر گردید.عدم ثبات موقعیت كاری در این گروهها و وجود تعارضات فرهنگی میان اساتید نیز به افزایش حقوق و ظرفیت‌های آموزش ثابت در دانشگاهها منجر گردید. با انطباق ساختار آموزشی اسپانیا طی سال 1978با مؤسسات جوامع مستقل، استقلال دانشگاههای كشور به رسمیت شناخته شده و الگوی متمركز سنتی دانشگاههای اسپانیا در خصوص استخدام كادر آموزش این سطح آموزشی، مورد تعدیل و اصلاح قرار گرفت. با ارائه و اجرای برنامه LRU طی سال1983، چارچوب قانونی دانشگاههای اسپانیا تغییر یافته و توجه خاصی به بهبود موقعیت اساتید دانشگاهی معطوف گردید.

قوانین آموزشی

طی سال 1983، فرآیند پویایی دانشگاهی (LRU) در راستای سازماندهی ساختار قانونی كادر آموزشی دانشگاهی مراكز آموزش عالی به مورد اجرا درآمد. هدف این فرآیند مذكور تأكید بر توسعه برنامه‌های آموزش دانشگاهی درمراكز آموزش دولتی بود. علاوه بر این، فرآیند فوق به انطباق جوامع مستقل با وظایف گروههای رسمی تأكید داشت. به طوركلی می‌توان گفت كه فرآیند فوق بر دو اصل ارائه خدمات عمومی آموزش عالی به جوامع مستقل و تبدیل مؤسسات آموزش تكمیلی به دانشگاهها در چارچوب استقلال‌دهی به این مؤسسات استوار می‌باشد. اساتید متعلق به گروه‌های رسمی دانشگاهی موضوع برنامه (LRU) بوده و قانون خدمات آموزش عمومی و رسمی نیز شامل حال آنان می‌گردد. (LRU) همچنین به گسترش این قوانین در جوامع مستقل پرداخته و به تطبیق قوانین دانشگاهها در این مناطق می‌پردازد. طی سال 1985كادر آموزشی دانشگاههای عمومی بطورمنظم هماهنگ شده و مسئولیتهایشان مشخص گردید.هماهنگی اساتید دانشگاههای عمومی از چند جنبه من جمله سازماندهی وظایف آموزشی و تعیین حقوق‌ و درآمد ثابت اساتید دانشگاهی مورد تأكید است.علاوه بر این، چندین حكم پادشاهی نیزدرخصوص تنظیم مباحث مختلف دانشگاههای مختلف عمومی مشتمل بر رویه‌های آزمون رقابتی استخدامی به منظور برطرف نمودن خلاءكمبود كادرآموزش دانشگاهی وهیئت‌ علمی دانشگاهها، درآمدكادر آموزشی،برقراری ارتباطات همكاری میان اساتید دانشگاههای عمومی و تعیین رویه‌هایی جهت ارزیابی تحقیقات میدانی به تصویب رسیده است. درقانون عمومی كاراسپانیا نیز فرصتهای شغلی در ارتباط با استخدام اساتید دانشگاهی پیش بینی گردیده است.

نهادهای مركزی

مطابق برنامه LRU دانشگاهها عهده‌دار مسئولیت انتخاب، آموزش و ارتقاء آموزشی، تحقیقی و اداری كادر آموزشی خود می‌باشند. در اجرای برنامه LRU معاونت رئیس دانشگاه نیز عهده‌دار مسئولیت استخدام اساتید دانشگاهی و انطباق تصمیمات مرتبط با قوانین منظم در خصوص اخراج كادر آموزشی در چارچوب قانون اداری و رسمی و هماهنگی با شورای دانشگاهی و ابراز توصیه‌های به این شورا است. با وجود این معاونت دانشگاه ملزم به ارائه گزارش استخدامی اساتید دانشگاهی مطابق با اصول جوامع مستقل به این جوامع می‌باشد. اساتید رسمی دانشگاهها نیز خود تحت نظارت قوانین تعیین شده توسط دولت و جوامع مستقل تعیین می‌شوند. دولت و جوامع مستقل همچنین در تعیین درآمداساتید دانشگاهی منطبق با استانداردهای موجود در كلیه دانشگاهها نقشی اصلی را ایفا می‌نمایند. با این وجود، این شورای اجتماعی دانشگاهی است كه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص اداره این امور و ارتباط درآمد اساتید با صلاحیتهای علمی و تحقیقی آنان می‌پردازد. علاوه بر این، به همچنین تعیین حق الزحمه‌های دوران بازنشستگی و تأمین امنیت اجتماعی اساتید دانشگاهی مبادرت می‌نماید.

روند استخدامی اساتید دانشگاهی

برنامه (LRU) به ارائه سطوح آموزش دانشگاهی در راستای تكمیل مراكز وسیستمهای رسمی سازمانی دانشگاه‌های كشور به واسطه استخدام اساتید رسمی مبادرت می‌نماید. اساتید رسمی و عمومی دانشگاه بر حسب رویه‌های تعیین شده در آزمونهای رقابتی كه در هردانشگاه و طبق مقررات رسمی دولتی اعلام می‌گردد، استخدام گردند. چنین فرآیندهای امتحانی بصورت باز و عمومی بوده و خود بر 2 بخش (بخش اول شامل مباحث علمی و تحقیقی داوطلبین مطابق با برنامه تحصیلی آنان و بخش دوم شامل دفاع و حمایت از مقاله علمی انتخابی داوطلبین) مشتمل می‌گردد. گفتنیست كه كمیته‌ای متشكل از5استاد متخصص به ارائه منظم این بخش‌ها می‌پردازند. به منظور جایگزینی سطوح خالی دانشگاهی، داوطلبین واجد شرایط ملزم به برخورداری از چنین سطوحی در دانشگاهها و برخورداری از حداقل 3 سال تجربه تدریس دانشگاهی و احراز مدرك دكتری از مراكز و دانشگاههای عمومی می‌باشند. به منظور مشاركت در آزمون رقابتی دانشگاههای (Escuelas) و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها، برخورداری از مدرك لینكشادو، مهندسی و یا معماری الزامی است. شورای دانشگاهی نیز به تعیین حوزه‌های درسی و علمی در پذیرش دانشجویان در دانشگاههای (Escuelas) با وجود برخورداری آنان از گواهینامه‌های در معماری فنی و یا مهندسی فنی مبادرت می‌نماید. در حوزه‌های   معین علمی از معلمین مقطع آموزش متوسطه نیز جهت برگزاری آزمون رقابتی دعوت به عمل می‌آید. پذیرش در سطوح آموزشی دانشگاه ارتباط مستقیمی با رویه استخدامی هر دانشگاه دارد. این رویه‌ها باید از نظر اصول اساسی، عدالت، شایستگی و ظرفیت و ماهیت عمومی ثابت و معین باشند. علاوه بر این مطابق، برنامه LRU ، دانشگاهها همچنین از امكان برقراری همكاری با اساتید و مشاركت آنان بطور پاره وقت برخوردار می‌باشند.در این راستا، دانشگاهها از مجوز دعوت مجدد از اساتید معاف از خدمت و اساتید افتخاری به مدت 10 سال خدمتی در دانشگاهها برخوردار می‌باشد. علاوه بر این دانشگاهها همچنین به دعوت از استادیاران برای حداكثر مدت 2 سال (از طریق آزمون عمومی) مبادرت می‌نمایند. در این حالت، منحصرا از داوطلبان برخوردار از مدرك دكتری با حداقل 2 سال سابقه كاری تحقیقی دعوت به عمل می‌آید. گفتنی است كه قراردادهای فیمابین دانشگاهها و استادیاران حداكثر برای مدت 3 سال قابل تمدید است. كادر دانشگاههای خصوصی و كادر استخدامی مجدد، مطابق قراردادهای شخصی ملزم به گذراندن دوره 4 ماهه تعلیمی می‌باشند و این در حالی است كه برای اساتید رسمی دانشگاههای عمومی ادامه این سطوح غیر قابل قبول است.

ارتقاء شغلی اساتید دانشگاهی

ارتقاء حرفه‌ای اساتید دانشگاه مبتنی برتركیبی از ظرفیت‌ها، شایستگی‌ها، ارشدیت و انتخاب آنها بعنوان سمت استادی دانشگاه می‌باشد. ارتقاء حرفه‌ای اساتید دانشگاهی عندتاً به واسطه برگزاری آزمون‌های رقابتی در میان اساتید دانشگاه و گزینش اساتید قراردادی نیز بدین صورت است كه موقعیت‌های سطوح بالای آموزشی با نیروهای سطوح پایین جایگزین‌گردیده و ارتقاء از پایین به بالا مبتنی بر درجات استعداد و ارشدیت اساتید مؤسسات آموزشی است.مطابق برنامه LRU  قوانین دانشگاهی مشتمل بر ارزیابی تحصیلی است. كه هر 5 سال یكبار صورت می‌گیرد. گفتنی است كه این ارزیابی تحصیلی در مورد عملكرد و تحقیقی و آموزشی كادرآموزشی دانشگاهی به عمل آید. نتایج این ارزیابی‌ها در آزمون‌های رقابتی مورد محاسبه قرار گرفته و در زمره فاكتورهای ارتقاء افراد محسوب می‌گردد. به طور كلی می‌توان گفت كه دانشگاه‌ها ملزم به طراحی و تدوین مكانیزم‌های ضروری در جهت ارتقاء كیفی آموزشی اساتید دانشگاهی می‌باشند.علاوه بر این، طی سال 1994 رویه‌هایی در جهت ارزیابی تحقیقات علمی اساتید دانشگاهها قالب دوره 6ساله آموزشی اتخاذ گردید.

اخراج كادر دانشگاهی

معاونت دانشگاه عهده‌دار مسوولیت مجازات كادر آموزشی دانشگاهی كشور می‌باشد. معاونت دانشگاه همچنین به تصمیم‌گیری در خصوص اخراج كادر دانشگاهی با توجه به تصمیم نهایی مأخوذه با مشورت شورای دانشگاهی و پیشنهادات این شورا مبادرت می‌نماید. اساتید قراردادی زمانی اخراج می‌گردند كه زمان قرارداد آنان به اتمام رسیده باشد. علاوه بر این امكان اخراج این اساتید همچنین در طول دوره آزمایشی اجباری ویژه اساتید قراردادی و یا در هر بخش از كار برحسب نوع قرارداد منعقده وجود دارد.

حقوق اساتید دانشگاهی

دولت اسپانیا مجری اصلی تعیین و پرداخت درآمد‌كلیه كادر آموزش دانشگاهی كشور می‌باشد. كادر آموزش رسمی و عمومی دانشگاهی درآمد پایه‌ای دریافت می‌نمایند كه بر حقوق تشویقی آنان مبنی بر انجام فعالیتهای تحقیقی نیز مشتمل می‌گردد. گفتنی است كه حقوق تشویقی تحت اعمال ارزیابی‌های مثبت هر 5 سال یكبار ارائه می‌گردد. اعطای حقوق تشویقی به اساتید دانشگاهی عمدتا مبتنی بر ارزیابی مثبتی است كه در نتیجه اجرای فعالیتهای تحقیقاتی اساتید ظرف مدت زمان 6 سال به وقوع می‌پیوندد. رویه ارزیابی آموزشی دانشگاهی بر اساس معیارهای عمومی و از طریق شورای دانشگاهی اعمال می‌گردد. كمیته ملی آموزش عالی نیز مسئول ارزیابی راندمان فعالیت‌های تحقیقاتی اساتید دانشگاهی تحقیقات می‌باشد. حداكثر تعداد ارزیابی‌های هر بخش بر 6نفر مشتمل می‌گردد. شورای اجتماعی دانشگاه نیز به ارائه پیشنهاداتی در جهت انعقاد توافقاتی در خصوص میزان و نحوه پرداخت درآمد پایه و تحقیقاتی اساتید آموزش عالی مرتبط با شایستگی‌های فردی آنان می‌پردازد. دانشگاهها نیز به پرداخت حقوق اساتید دانشگاه بر اساس نوع تحصیلات آنان تأكید دارند. گفتنی است كه اگر چنانچه اساتید دانشگاهی به ارائه فعالیت‌های تحقیقی و علمی خود ظرف مدت كمتر از 3 سال مبادرت نمایند، افزایش حقوق ملموس‌تر خواهد بود. اگر چنانچه ارائه فعالیت تحقیقاتی ظرف كمتر از یك سال صورت پذیرد،‌ اساتید از 80درصد درآمد معمول دانشگاه‌ها برخوردار می‌گردند این در حالی است كه اگر اساتیدی به ارائه فعالیت‌های تحقیقاتی خود ظرف بیش از یك سال مبادرت نمایند هیچ گونه پاداشی نصیب آنان نخواهد شد. حقوق اساتید قراردادی نیز توسط دولت تعیین و پرداخت می‌گردد. استادیاران نیز درآمدهای متغیری بسته به نوع مؤسسات و دوره‌های آموزشی دریافت می‌دارند. درآمد دریافتی اساتید دانشگاههای خصوصی متناسب با موضوع قرارداد، زمان و قوانین آموزشی مربوطه می‌باشد.

مدت زمان كاری اساتید دانشگاهی

در استخدام كادر آموزش دانشگاهی پرسنل تمام وقت از ارجحیت استخدامی برخوردار است اما از كادر نیمه‌وقت نیز استخدام به عمل می‌آید. وظایف اساتید بصورت مدون و ثابت در هر دانشگاه معین   بوده و مفاد برنامه LRU و مصوبات سلطنتی نیز در این خصوص بدقت رعایت می‌گردد. حداكثر ساعات كاری اساتید تمام‌وقت و رسمی بر 5/37 ساعت در هفته بالغ می‌گردد. در سطح دانشگاهی، كلاسهای هفتگی اساتید تمام‌وقت بر 8-6 ساعت در جلسه مشتمل می‌گردد. این در حالی است كه اساتید دانشگاههای (Escuela) و اساتید افتخاری ملزم به انتخاب 12 كلاس و 6ساعت تدریس در هر جلسه می‌باشند.علاوه بر این،‌ زمانهایی نیز برای انجام فعالیت‌های تحقیقی و امور اداری و اجرایی در دانشگاهها اختصاص می‌یابد. میزان ساعات كاری اساتید نیمه‌وقت و مدرسین برخوردار از ساعات تدریس متغیر با توجه به نوع ساعات كلاسی و نوع آموزش ارائه شده به دانشجویان تعیین می‌گردد. اساتید فوق از حداكثر 6 و حداقل 3كلاس درساعات متغیر تدریس برخوردار می‌باشند. گفتنی است كه ساعات كاری فوق به ارائه و تكمیل پروژه‌های هنری، فنی و علمی تخصیص می‌یابد. نرخ كل ساعات كاری هفتگی كادر آموزشی دانشگاههای خصوصی به موقعیتهای تمام‌وقت و یا نیمه‌وقت آنان بستگی دارد. اساتید تمام‌وقت ملزم به تدریس 5/37ساعت در هفته می‌باشند كه حداكثر 15 ساعت از این میزان صرف آموزش رسمی و تحقیقاتی و باقیمانده آن به فعالیتهای دانشگاهی اختصاص می‌یابد. اساتید تمام وقت نیز به فعالیت 30 ساعت در هفته می‌پردازند كه 15 ساعت آن به اجرای فعالیتهای آموزشی اختصاص می‌یابد. جدول زمانی اساتید نیمه‌وقت نیز میان دانشگاه و فرد به صورت توافقی برنامه‌ریزی می‌گردد.

حقوق بازنشستگی اساتید دانشگاهی

سن اجباری بازنشستگی اساتید رسمی دانشگاه سن 70سالگی است. سن بازنشستگی داوطلبانه نیز 65 سال می‌باشد. با وجود این دانشگاهها با بازنشستگی كادر رسمی و برجسته دانشگاهی حداقل 10سال زودتر از موعد بازنشستگی موافقت می‌نمایند. این برنامه به ویژه در خصوص اساتید افتخاری و شایسته مصداق می‌یابد. اساتید قراردادی نیز در سن 65 سالگی بازنشسته می‌گردند. سن 70سالگی برای اساتید دانشگاههای خصوصی اجباری است. و البته امكان افزایش این سن به 73 سالگی وجود دارد. اساتید برخوردار از سطوح حرفه‌ای و تخصصی نیز در سن 65سالگی بازنشسته می‌گردند. این در حالی است كه اساتید مذكور از مجوز همكاری با دانشگاه‌ها بصورت توافقی و افتخاری طی چند سال بعد برخوردار می‌باشند.

آموزش معلمین استثنایی

معلمین مراکز آموزش استثنایی عمدتاٌ از میان اساتید مراکز آموزش استثنایی و اساتید فنون شنیداری و دیداری انتخاب می گردد. در بخش آموزش های حرفه ای نیز از معلمان فنی آموزش حرفه ای در رشته های فنی و عملی دعوت به عمل می آید. در جوامع مستقل نیز تعداد متخصصین آموزش استثنایی با دانش آموزان متناسب بوده و این نسبت با توجه به دوره های تحصیلی مختلف مطابقت می یابد.

آموزش ضمن خدمت

مطابق برنامه LOGSE ، آموزش ضمن خدمت در جهت ارتقاء‌ دانش‌ علمی، آموزشی و حرفه‌‌ای به كلیه كادر آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی بطور تدریجی ارائه می‌گردد. جوامع مستقل عهده‌دار مسئولیت برنامه‌ریزی فعالیتهای مربوط به چنین آموزش‌هایی در بعد وسیع و بطور رایگان می‌باشند. جوامع مذكور به توسعه آموزش ضمن خدمت و برنامه‌های آن با همكاری مؤسسات و مراكز آموزش معلمان مبادرت می‌نمایند. علاوه بر این، در مفاد برنامه LOPEG علوم پایه و به روز مورد نیاز كادر آموزشی و تطابق این علوم با حوزه‌ها و الگوهای آموزشی در جهت پیشرفت سطح فكری و علمی كادر آموزشی و ارائه استراتژی‌های جدید به این الگوها مورد تأكید قرار گرفته است.

آموزش ضمن خدمت معلمین پیش‌دانشگاهی

تاریخچه

در سال 1970 برنامه LGE  در جهت ارائه خدمات مشاوره توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش معلمان (ICE) و مراكز آزمایشگاهی به كادر آموزشی در ارتباط با ادامه تحصیل آنان به منظور ارتقاء سطح علمی این افراد به مورد اجرا درآمد. مراكز علمی و دانشگاهی معلمان (ICE) یكسال پیش از ایجاد هر دانشگاهی در كشور دایر گردید. بعدها تغییراتی در مدل مشاوره معلمین اعمال گردیده و مراكز ثابتی به منظور پرورش تیم‌های كاری و آموزش كادر غیر دانشگاهی در حوزه‌های مدیریتی و آموزشی از سوی   وزارت آموزش و علوم دایر گردید. برخی از جوامع مستقل به ارائه الگوهای مشابه آموزشی در این خصوص پرداخته و به منظور ادامه تحصیل معلمان به تأسیس مراكزی بدین منظور مبادرت نمودند. در سال 1990   و با ارائه برنامه LOGSE سیستم آموزش معلمین توسعه یافته،‌ به آموزش صحیح معلمین در این رابطه تأكید شده و جوامع مستقل عهده‌دار مسئولیت ارائه این گونه آموزش گردیدند. با این هدف جوامع مستقل ملزم به ارائه فعالیتهای حرفه‌ای، فنون تعلیم و تربیت و دیگر علوم آموزش معلمان به صورت دوره‌ای در این مراكز بودند.

قوانین آموزشی

1- برنامه LOGSE   مدون سال 1990 در خصوص برنامه‌های آموزش ضمن خدمت ویژه معلمین سطوح پیش‌دانشگاهی.

2- قانون مصوب سال 1990در خصوص آموزش ضمن خدمت و ثبت‌نام از معلمین متقاضی فعالیت در حوزه آموزش ضمن خدمت در جوامع مستقل.

3- برنامه LGE مدون سال 1970 در خصوص ارائه خدمات مشاوره به استادی دانشگاهی در خصوص ادامه تحصیل و حضور در دوره‌های تكمیلی آموزش ضمن خدمت.

 

نهادهای مركزی

سیستم آموزش ضمن خدمت با مشاركت مراكز مختلف و در رشته‌های مختلف به مورد اجرا گذارده می‌شود. پیشنهادات ارائه شده از سوی جوامع مستقل معلمان به نمایندگان اتحادیه‌های معلمان جوامع مستقل انعكاس می‌یابد. كلیه جوامع از مدلهای تداوم آموزش و آموزش ضمن خدمت برخوردار بوده و به اجرای این مدلها می‌پردازند. آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس خصوصی از طریق برنامه‌های تنظیم شده توسط خود مؤسسات خصوصی اجراشده ومطابق نظرات اتحادیه‌های معلمین ومؤسسات دولتی آموزش معلمان تنظیم می‌گردد.آموزش ضمن خدمت معلمان مسئولیتی غیرمتمركز می‌باشد كه مؤسسات عمومی متصدی ارائه آن می‌باشند. این در حالی است كه نحوه اجرای مسوولیت مذكور در جوامع مستقل متفاوت می‌باشد. اكثریت جوامع مستقل از مراكز آموزش ضمن خدمت معلمین برخوردار بوده و مراكز دانشگاهی و مؤسسات آموزش معلمان (ICE) نیز به ارائه آموزشهای ضمن خدمت در این علاوه بر این بسیاری از جوامع مستقل به ارائه كمك‌هایی در جهت تشویق معلمین و كادر علمی كشور به افزایش دانش‌ علمی خود مبادرت می‌نمایند. دانشگاهها نیز متصدی آموزش پایه معلمین و فعالیت‌های تحقیقاتی آنان می‌باشند. هر دانشگاهی مطابق چارچوب استقلال خود به ارائه فعالیتهای آموزش ضمن خدمت می‌پردازد. در این خصوص دانشگاه‌ها به همكاری با وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش می‌پردازند. علاوه بر این مراكز ویژه آموزشی به آموزش كادر آموزش حرفه‌ای تأكید دارند. این مراكز، با عنوان مراكز آموزش حرفه‌ای سعی در بهبود و نوآوری در بخش آموزش حرفه‌ای دارند. این مراكز با ابزار آموزشی خاص به تقویت و حمایت از فعالیت كادر آموزش حرفه‌ای پرداخته و در این خصوص به بهبود اصول تعلیمی و روش‌های آن و ابزارهای آموزشی این نوع از آموزش نیز مبادرت می‌نمایند. جوامع مستقل نیز به انعقاد توافقاتی با وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش در این خصوص مبادرت نموده و همچنین به مشاركت و همكاری در قالب فعالیتهای سازماندهی شده آموزشی در نوآوری و بهبود آموزش حرفه‌ای می‌پردازند. در سال 2000 مؤسسات آموزشی به آموزش معلمین با همكاری وزارت آموزش فرهنگ و ورزش و سازماندهی برنامه‌ها و فعالیتهای آنان در كل كشور پرداختند. به طور کلی از جمله مهمترین نهادهای دست‌اندكار آموزش ضمن خدمت معلمان می‌توان به نهاد های ذیل اشاره نمود :

•      وزارت آموزش و فرهنگ اسپانیا

•      اتحادیه های معلمان مستقر در مدارس سراسر كشور

•      انجمن‌های علوم آموزش (LCE)

•      اتحادیه های آموزشی مستقر در دانشگاه‌ها

•      مراكز محلی آموزش معلمان

•      مراكز توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای

از آن‌جایی‌كه دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان تحت قوانین تمركز زدایی آموزش ارائه می‌گردد، از این روی سازمان‌ها و مراكز متعددی مسؤولیت برگزاری و نظارت بر آن را بر عهده دارند. به‌طور كلی، مراكز آموزش ضمن خدمت،دركشوراسپانیا تحت نظارت اتحادیه های دانشگاهی، انجمن‌های علوم آموزشی و سایر سازمآن‌های به فعالیت‌ می‌پردازند. در این میان عمده مسؤولیت برگزاری دوره‌های آموزش مقدماتی معلمان برعهده دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی كشور قرار دارد. به عبارت دیگر هر دانشگاه، در چهارچوب اختیارات خود، به برگزاری دوره‌های آموزش معلمان مبادرت می‌نماید.لازم به ذكر است كه دانشگاه‌ها علاوه بر هم‌كاری با مراكز تحقیقاتی با سایر سازمآن‌های دولتی اعم از وزارت آموزش و فرهنگ در جهت برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت هم‌كاری می‌نمایند. علاوه بر این سازمان‌‌ها، گروه‌ها و اتحادیه‌های آموزش غیردولتی دركشور اسپانیا فعالیت دارند كه از جمله اهداف آن می‌توان به ارائه دوره‌های آموزش همراه با جریانات نوگرایی آموزشی اشاره نمود.مراكزآموزشی معلمان نیزبه عنوان مهمترین مراكز ارائه دهنده آموزش‌های غیردانشگاهی به معلمین وخدمات آموزشی، حمایتی وفنی به كادر مراكز آموزشی فعالیت می‌نمایند. مراكز توسعه آموزش حرفه‌ای نیز در جهت ارائه خدمات آموزش حرفه‌ای معلمان فعال در مدارس متوسطه فعالیت دارند.مراكز مذكور عهده‌دار آموزش حرفه‌ای معلمان، بررسی اهداف و محتوی دروس آموزش حرفه‌ای و اتخاذ روش‌های آموزشی كارآمد درحوزه آموزش حرفه‌ای معلمان می‌باشند.گفتنی است كه دوره‌های آموزش مداوم ویژه معلمان مدارس خصوصی نیز توسط مراكز مذكور ارائه می‌گردد.

 

برنامه‌های آموزشی

برنامه‌های آموزش ضمن خدمت درقالب اشكال مختلف نظیربرگزاری گردهمایی‌ ثابت معلمین،رشته‌های آموزشی و علمی، اجرای پروژه‌های آموزشی در مؤسسات آموزشی، رشته‌های تخصصی،رشته‌های كوتاه‌مدت، و برپایی كنفرانسها به معلمین ارائه میگردد. گفتنیست كه سهم عمده برنامه های مذكوربه عنوان ابزاری برای توجیه به نیازهای آموزشی معلمان مراكزپیش‌دانشگاهی باهدف بهبودكیفی آموزش   معلمان به آنان ارائه می‌گردد.

 

آموزش ضمن خدمت اساتید دانشگاهی

آموزش ضمن خدمت كادرآموزشی دانشگاه‌ها بصورت برنامه كلی وجامع نظیرآموزش معلمان سطوح پیش‌دانشگاهی نیست چرا كه دانشگاهها و مراكز آموزش معلمان عمومی وخصوصی عهده‌دار مسئولیت آموزش كادر آموزشی خود می‌باشند.

 

قوانین آموزشی

چارچوب ویژه قانونی كادر آموزشی دانشگاهها از طریق اجرای فرآیند پویایی دانشگاهها با عنوان (LRU) در سال 1983 وضع گردید. علاوه بر این، در سال 1994 به منظور انطباق مصوبات سلطنتی با نرخ درآمد كادر آموزش عالی و دانشگاهی ورویه‌ها و فعالیتهای ارزیابی وتحقیقی آنان،‌ تعدیلاتی دراین خصوص صورت گرفت.

 

نهادهای مركزی

در حال حاضر، دانشگاهها خود به سازماندهی و اجرای فعالیتهای مربوط به كادر آموزشی چه از لحاظ تقویت دانش علمی آنان و چه از لحاظ حمایتهای آموزشی و تشویق معلمان به انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزش‌ ضمن خدمت می‌پردازند. علاوه بر این، اجرای فعالیتهای سازماندهی شده نظیر برپایی سمینارها، سخنرانی‌ها و كارگاههای تخصصی توسط دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. علاوه بر این، دانشگاهها به ارائه خدماتی به اساتید و مدرسین دانشگاهی در راستای اجرای فعالیتهای تحقیقی و آموزشی خود با مشاركت دانشگاههای خارجی می‌پردازند. ارائه برنامه‌های آموزش ضمن خدمت به كادر آموزش دانشگاهی نیز به ارزیابی مثبت از عملكرد تحقیقی و آموزشی آنان منجرمی‌گردد. بدین منظور درسال 1994، رویه‌هایی جهت ارزیابی فعالیتهای تحقیقاتی اساتید دانشگاهی صورت گرفت كه از آن جمله می‌توان به تشكیل كمیته‌های ملی ارزیابی عملكرد اساتید دانشگاهی اشاره نمود.

 

آمار تحصیلی

نرخ مراكز آموزش معلمان و دانشجویان و اساتید این مراكز طی سال تحصیلی 2000

* تعداد مراكز آموزش معلمان     1584

**نرخ اساتید مراكز آموزش معلمان            9518

** نرخ دانشجویان مراكز آموزش معلمان     420216

 

منبع   : (MECD)

(*اطلاعات فوق به استثنای منطقه كاتالونیا می‌باشد.

(**اطلاعات فوق به استثنای جزایر قناری و كاتالونیا می‌باشد.

 

 نرخ حداقل و حداكثر حقوق معلمین رسمی مراکز   آموزش متوسطه و دانشگاهی طی   سال 2000

اساتید رسمی وثابت دانشگاه ها                                  پزوتا         یورو

                حداقل      3218358 19343

                حداكثر      6145938 36938

معلمان متوسطه       حداقل      3751840 22549

                حداكثر      7060772 42436

اساتید افتخاری دانشگاهها        حداقل      3775532 22691

                حداكثر      8303936 49908

 ارقام محاسبه شده بر اساس 30 سال خدمت در مراكز دانشگاهی و غیر دانشگاهی می باشد.

محاسبات بر اساس حداقل و حداكثر و بالاترین و پایین ترین حقوق می باشد.
   • paper | پارس خودرو | مای بی اف